Anbefaler enkelte å kjøre bil til jobb

For folk med astma og allergi kan kulde og forurensning gjøre vondt verre.

Eksos

FORURENSNING: Trafikken blir stillestående flere steder i Tønsberg i rushtiden. Da kan luften inni bilen være bedre enn luften på utsiden.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Når det er et kuldelokk over byen og forurensningen er på det verste, er det for noen sunnere å kjøre bil enn å gå til jobb, mener kommuneoverlegen i Tønsberg, Sigmund Skei.

Han sier at det for noen kan være bedre å ta bilen til jobb i stedet for å ta beina fatt i rushtiden, når forurensningsnivåene er høyere enn vanlig.

– Når man kjører eller tar bussen setter man seg inn i en bil som er varm og man puster inn varm luft. Moderne biler har et filter som gjør at luften inni bilen er mye renere enn den som er på utsiden. Så isolert sett og for den enkelte vil det være bedre å kjøre bil, sier han.

– Høyere risiko for astmaanfall

Seniorforsker i avdeling for luft og støy ved Folkehelseinstituttet, Marit Låg, sier at dem som har plager ikke skal oppholde seg i sterkt forurenset luft lenge før det får konsekvenser.

– De som fra før har en sykdom i luftveiene eller i hjerte-karsystemet, blir mer syke. Astmatikere får en høyere risiko for å få astmaanfall, og de som har en hjerte- og karsykdom får en høyere risiko for å få hjerteinfarkt og slag, sier hun.

Skei anbefaler ikke folk med astma å gå ut i kald, forurenset luft.

– Hvis man skal gjøre det, bør man bruke forebyggende medikasjon for å hindre at man blir tett, sier han.

Sigmund Skei

FRARÅDER TRENING MIDT I RUSHTIDEN: Uansett om man har astma eller ikke, fraråder kommuneoverlegen å ta løpeturen akkurat under rushtrafikken. – Det er ikke noe lurt. Når vi trener så puster vi mange flere liter med luft inn og ut per minutt enn det vi gjør når vi spaserer vanlig, sier han.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Dieselforbud

Flere tiltak har blitt satt inn for å få bukt med forurensningsproblemet i landet, for eksempel har Oslo fra tirsdag av satt inn forbud mot å kjøre dieselbil.

Tidligere denne måneden meldte NRK at Miljødirektoratet mener at flere norske byer kan ha dårligere luftkvalitet enn det som fanges opp av dagens målestasjoner. Den foreløpige kartleggingen viste da at Tønsberg kan ha en utfordring med både svevestøv og NO2.

Etter samarbeidet med direktoratet om målinger fra sommeren 2015 til sommeren 2016, ble det klart at Tønsberg lå over vurderingstersklene, noe som betyr at de må måle i ett år til for å få et bedre bilde av hvordan luftkvaliteten er.

I løpet av året skal det settes opp luftmålinger i byen, men leder i Bydrift i Tønsberg, Rune Gjerden, mener at forurensningen ikke er farlig for folk i byen.

– Det er ikke skadelig luft i Tønsberg. Det er så vidt vi er kommet opp på den nedre terskelverdien som fører til at vi må fortsette å måle midlertidige målinger i et år til, sier han.