Kommunene får ekstra tilskudd

Et såkalt tyngdepunktstilskudd gis til de kommunene som har klart å komme til enighet om sammenslåing, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under budsjettkonferansen hos Fylkesmannen i Vestfold i dag. Stortinget har satt av en pott på 200 millioner som fordeles dels per ny kommune og dels per innbygger. Nye Sandefjord kommune vil få om lag 10 millioner ekstra årlig.