– Ikke ideelt å konkurrere med private boligkjøpere

Tønsberg kommune vil bruke 40 millioner kroner på boliger til flyktninger.

Geir Viksand

TILTAK: Tønsberg kommune vil ut på det private markedet å kjøpe boliger til flyktninger. Det er ett av tiltakene rådmann Geir Viksand skisserer.

Foto: Per Foss / NRK

Det er en økt pågang av flyktninger til norske kommuner, og Tønsberg jobber nå for å skaffe boliger.

Forslaget er å bruke opp mot 40 millioner på det åpne markedet.

Rådmann Geir Viksand innrømmer at kommunen dermed vil konkurrere med private boligkjøpere.

– Dette er en spesiell situasjon og da må vi bruke de virkemidlene som er. Ideelt sett skulle vi kanskje ikke gjort det, men det den eneste måten vi ser nå at vi kan klare å bosette så mange mennesker når det er et så lite leiemarked i Tønsberg, sier han.

Flere barnehageplasser

I tillegg til å kjøpe flere boliger, skal kommunen blant annet bygge ut barnehagekapasiteten.

– For å sikre en god integrering, er det viktig at vi har barnehageplasser så foreldre kan gå på norskopplæring. I det ligger det at vi også må styrke voksenopplæringen for å sikre kapasitet til nok norskopplæring, sier Viksand.

Migrasjonshelsetjenesten i Tønsberg skal også styrkes.

– Vi øker migrasjonshelsetjenesten ganske mye med både økt legeressurs, en psykiatrisk sykepleier og en helsesekretær.

I tillegg skal helsestasjonen få en halv stilling ekstra, som skal være knyttet direkte opp mot flyktninger.

Budsjettet skal vedtas i desember.