Kommuneadvokaten står fram som varsler

Kommuneadvokat Miriam Schei varslet om egen rådmann, og ber i dag om at granskingen til Tenden advokatfirma avsluttes.

Miriam Schei

KOMMUNEADVOKAT: Det var Miriam Schei som varslet om rådmannen i Sandefjord kommune. Nå ønsker hun at granskingen stoppes.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

30. november er kommuneadvokat Miriam Schei på vei til sitt siste møte om hvordan arbeidsdagene skal bli framover. Prosessen hit har vært vanskelig. Schei og nåværende rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er svært uenige. Derfor har Schei tatt med seg Arve Due Lund, advokat og spesialist på spillereglene i arbeidslivet.

Ordfører er fredsmekler

De tre møter opp på ordførerens kontor, sammen med daværende rådmann i gamle Sandefjord kommune, Gisle Dahn. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch er fredsmekler. Det handler om å gi og ta.

Tre møter har Schei allerede hatt med prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker om temaet, kommuneadvokatens rolle i den nye kommunen. Grindaker har jobbet lenge med organiseringen av Andebu, Stokke og Sandefjord, og blir storkommunens første rådmann fra 1. januar 2017.

Allerede for fem dager siden sendte Due Lund et forhåndsreferat for dagens møte. Det har vært stor avstand mellom partene. Til slutt blir rollebeskrivelsen til Miriam undertegnet av begge parter, og Miriam tror hun har fått det omtrent slik hun mener kommunen har behov for. Men så skjer det noe.

Skuffet over rådmannen

Flere ganger føler Miriam på at kommunens interesser lider fordi hun som kommuneadvokat ikke blir involvert tidsnok i forskjellige saker. Miriam Schei mener derfor at hun ikke får gjort jobben slik rollebeskrivelsen tilsier.

5. februar går hun til ordføreren. Hun varsler om det Grindaker gjør og mener Grindaker ikke har involvert Schei slik avtalen var på ordførerens kontor den 30. november.

Fem dager senere får rådmann Gudrun Haabeth Grindaker vite om varselet av ordføreren. De to er på strategikonferanse i regi av KS. Der er også andre politikere og ansatte i administrativ ledelse i kommunene i Vestfold. Gudrun Haabet Grindaker har behov for å snakke med noen. På et enerom snakker hun med en tidligere kollega i KS om varslingssaken.

Sender administrasjonen på gangen

Under formannskapsmøtet tirsdag 14. februar gjør ordfører Bjørn Ole Gleditsch noe uvanlig. Han sender alle administrativt ansatte på gangen, sammen med lokalavisa. Bak lukkede dører orienterer Gleditsch om varslingen. Aldri før har han vært borti en slik sak, med krav til taushetsplikt og en administrasjon som er spilt ut over sidelinjen. Alle ansatte er inhabile.

Derfor tar han kontakt med storebror, Odd Gleditsch d.y. som er advokat og partner i Tenden Advokatfirma. De to blir enige om at Tenden kan ta saken og Bjørn Ole får der kontakt med advokatene Heidi Aas Larsen og Anders Hauger. Hauger er også til stede i møtet med politikerne. Han får oppdraget med å granske varslingen.

Ikke veldig lenge etter begynner NRK å mase. Gode kilder får sikre kommunikasjonskanaler og muligheten til å sende kryptert e-post. Ingen må få vite hvem vår kilde er. Siden ingen i kommunen kan si noe om saken, blir det ordførerens oppgave å ta seg av alle NRKs henvendelser om forklaringer og dokumenter i saken.

Så kommer oppslagene:

Samtidig går livet i den nye kommunen sin gang. Både Grindaker og Schei ønsker å fortsette i jobbene sine mens granskingen pågår, men Schei rapporterer til assisterende rådmann.

I medieoppslagene blir det satt spørsmålstegn ved habiliteten til Tenden, siden broren til ordføreren jobber der. Og det blir reist tvil om rådmannen hadde hjemmel til å fortelle hele ledergruppa om at kommuneadvokaten hadde varslet. Derfor får Jan Fougner i Advokatfirmaet Wiersholm AS i oppdrag å se om rådmannen med dette har brutt noen lover eller andre regler. Konklusjonen er nei.

Begge blir sykemeldt

I mai blir til slutt Grindaker og Schei helt eller delvis sykmeldt. Etter det NRK har fått opplyst, skal ingen av sykmeldingene ha hatt noen direkte sammenheng med varslingssaken. Men ved en anledning forteller ordføreren at han har vært både fredsmekler, arbeidsgiver og samtalepartner.

Nå ber altså kommuneadvokat Miriam Schei om at Tendens gransking avsluttes. Og skriver i en e-post:

«Som kommuneadvokat i Sandefjord kommune fant jeg grunnlag for å si ifra, varsle om forhold jeg vurderte som kritikkverdige og som det var nødvendig å få korrigert. Jeg er både lei for, og overrasket over at varslingssaken som skulle undersøkes kom ut av kontroll, og har fått en omtale og en oppmerksomhet som er helt ut av proporsjon. Det har ikke jeg hatt ansvar for. De forhold jeg informerte om kunne vært undersøkt og deretter ev. korrigert. Slik ble det ikke.

Jeg ønsker at de undersøkelser som er satt bort til advokatfirmaet Tenden blir avsluttet.Det å ha et godt miljø for frie ytringer og rom for forsvarlig varsling er et ansvar som blant annet ligger under meg som kommuneadvokat. Saken min har satt dette arbeidet tilbake. Det vil være en oppgave for meg å få reetablert tilliten til kommunens varslingsreglene, jeg har gjennom saken fått ny erfaring, som vil være til nytte i det videre arbeidet med dette. »

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch kommer også med en pressemelding:

Bjørn Ole Gleditsch

ORDFØRER: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch tar kontakt med formannskapet for å vurdere om undersøkelsen skal avsluttes.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

«Jeg (...) vil omgående ta kontakt med formannskapet slik at det kan vurdere anmodningen om avslutning av undersøkelsen. Den har vært og er en veldig belastning for alle involverte. Som ordfører i Sandefjord er det viktig for meg å gjøre det klart at kommunen ønsker et godt ytringsklima hvor alle medarbeidere føler seg frie til å ta opp kritikkverdige forhold.»

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier dette gjennom sin advokat Einar Engh:

Gudrun Haabeth Grindaker.

RÅDMANN: Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er enig i at varslersaken har kommet helt ut av proporsjoner.

Foto: Sandefjord kommune

«Jeg deler kommuneadvokatens oppfatning av at varslersaken har kommet helt ut av proporsjon. Jeg kan ikke annet enn å ta hennes ønske om at Tendens undersøkelser skal avsluttes til orientering. Det er opp til ordføreren og formannskapet som oppdragsgiver stilling til det spørsmålet. Jeg vil likevel understreke at jeg for min del ville satt pris på en uavhengig vurdering av de forhold som ble trukket fram i varselet. Om det er noe jeg kunne gjort annerledes i den krevende prosessen vi har vært gjennom så ville det være en fordel for alle parter om det ble dokumentert, slik at vi kunne følge det opp.»