NRK Meny
Normal

Kommunen felte fredet eik

Fylkesmannen i Vestfold ber om en forklaring etter at Re kommune felte et fredet eiketre ved Våle sykehjem.

Arne Johnsen

Virksomhetsleder i Re kommune, Arne Johnsen, sier eika måtte felles på grunn av sikkerheten.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Eika sto her ved Våle sykehjem

Rett nedenfor sykehjemmet sto eika som var fredet. Nederst i bildet ser en stammen etter treet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Alle trær dør jo før eller siden. Vi måtte felle eika på grunn av sikkerheten, svarer virksomhetsleder i Re kommune, Arne Johnsen på kritikken fra Fylkesmannen.

I et brev av 5. mars ber Fylkesmannen kommunen redegjøre hvorfor de felte et eiketre som var fredet.

– Våre fagfolk mente at eika var i så dårlig forfatning at den måtte felles. Det var stadig nedfall av kvist og greiner fra treet. Dette kunne utgjøre en fare for sikkerheten til beboerne på sykehjemmet, sier Johnsen.

Han synes det er uheldig at Fylkesmannens miljøvernavdeling allerede har kritisert Re kommune i media for denne fellinga.

– Vi er ikke eksperter på trær, men vi tok avgjørelsen av hensyn til beboernes sikkerhet, sier Johnsen.

– Av hensyn til organismer som lever av døde trær har vi latt det meste av stammen være igjen på stedet, sier Johnsen. Dessuten var kommunen i dialog med skogbrukssjefen før fellinga ble iverksatt. Vi mener fellinga var uproblematisk avslutter Johnsen

Kommune felte fredet eik. - Alle trær dør til slutt, sier virksomhetsleder.

.