NRK Meny
Normal

Klarer ikke å leve et normalt liv

En ung mann krever erstatning fra Sandefjord kommune fordi han skal ha blitt mobbet fra første klasse og gjennom hele grunnskolen. I dag står han uten fullført grunnskole og jobb og klarer ikke å leve et normalt liv.

– Det vi har gjort er å innhente en del opplysninger fra skolene. Men vi har ikke fått opplysningene fra grunnskolen ennå, så vi har ennå ikke fått noen endelig oversikt over saken.

Det sier Ivar Otto Myhre, kommuneadvokat i Sandefjord. Myhre sier kommunen ganske raskt vil ta standpunkt til erstatningskravet.

– Foreløpig har vi ikke tatt standpunkt til det, så det får vi se.

Foreløpig har kommunen hentet inn dokumentasjon fra mannens ungdomsskolegang.

Ivar Otto Myhre

Ivar Otto Myhre sier det har vært tett kontakt mellom foreldrene og skolen.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Der kan ikke vi se at det er gjort noe særlig feil, men jeg forstår på brevet fra advokaten at det er særlig på grunnskolen det har vært problemer, forklarer Myhre.

– Truet med kniv

Mannen mener at de tidligere lærerne hans ikke gjorde nok for å hindre mobbingen.

Han mener det er dette som førte til at han ikke klarte å fullføre grunnskolen, og at kommunen derfor ikke har oppfylt plikten sin om grunnskoleopplæring.

Dette kommer fram i et brev mannens advokat har sendt kommunen.

En medelev skal blant annet ha utsatt mannen for trusler med kniv, og etter dette klarte han ikke å være på skolen.

Mannen skal ha fått store atferdsvansker, noe som gjør at han i dag særlig sliter blant andre mennesker.

Myhre sier imidlertid at mye tyder på at mannen har tatt med seg atferdsproblemer inn i skolen.

– Det vi vet er at det har vært veldig tett kontakt mellom foreldrene og skolen. Men som sagt, vi har problemer med å dokumentere i hvilken grad det har vært. Det er vi på jakt etter, sier Myhre.

Les også:

Har endret rutiner

Ifølge Myhre har Sandefjord kommune hatt få slike erstatningskrav rettet mot seg de siste årene.

– Men vi hadde et tilfelle tidligere i år, der kommunen betalte ut cirka 600.000 kroner. Her hadde kommunen, i hvert fall formelt, forsømt seg.

Han sier at kommunen de siste årene har endret skolenes rutiner når det gjelder mobbing.

– Det har vi gjort særlig på basis av erstatningssaken tidligere i år. Skolene har blitt flinkere med formaliteter, til å dokumentere hva de faktisk gjør med mobbing. Det som ofte er problemet med kommunen, er at man gjør de rette tingene, men man dokumenterer ikke at man har gjort det. Da står man ganske naken i en rettsprosess, sier Myhre.

Kommuneadvokaten mener at det ikke er så uvanlig at privatpersoner krever erstatning av kommuner etter mobbing.

– Akkurat det med mobbing har nærmest blitt en motesak. Det er mange kommuner som har fått slike erstatningskrav i det siste, sier Myhre.

– Forferdelig trist

Han synes det er forferdelig trist at mannen har gått glipp av tre skoleår.

– Dessverre så ser vi det av og til, at det kan skje. Kommunens plikt er å stille skolegang til disposisjon. Resultatet av den kan ikke kommunen garantere for, sier Myhre.

Det er ennå ikke klart hvor mye erstatningsbeløpet vil komme på i denne saken.

Mannens advokat Bjørnar Håland vil foreløpig ikke å uttale seg.