NRK Meny
Normal

Klar for utskifting

I 2017 går dette skiltet ut på dato. Erstatningen er klar.

Viktig melding - lytt på radio

LYTT PÅ RADIO: Neste år forsvinner dette skiltet.

Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen / Anne Marit Øksenvåg Johansen

Når skiltene skal skiftes ut varierer landet rundt. I Region sør har vi fått disse datoene fra Statens vegvesen:

  • Buskerud og Telemark – 26. april
  • Agder – 21. juni
  • Vestfold – 20. september

Da blir det DAB-radioen som overtar. Også inne i tunnelene.

Slukkedatoene er ulike over hele landet, men i løpet 2017 er det helt slutt på FM-radioen i hele Norge når det gjelder NRK, P4 og Radio Norge.

Viktig melding - Lytt på radio!

Inne i tunneler er det å kunne ta imot meldinger via radio en del av sikkerheten. Derfor oppgraderer nå Statens vegvesen 200 tunneler i hele landet. 49 av dem er i Region sør, som omfatter Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Med DAB-radio i bilen vil man fortsatt kunne få meldinger via radio. Da er det heller ikke nødvendig å høre på P1. Meldinger fra NRK vil bryte inn uansett hvilken kanal du hører på.

Tunneler som er mer enn 500 meter lange og har mer enn 5000 biler i døgnet får DAB-sender i tunnelen.

Se full oversikt over hvilke tunneler som blir oppgradert her:

DAB-tunneler i Vest-Agder

• E39 Logatunnelen

• E39 Drangeidtunnelen

• E39 Austadtunnelen

• E39 Fedaheitunnelen

• E39 Teistedaltunnelen

• E39 Vatlandtunnelen

• Fv465 Ravneheitunnelen

• Fv43 Ørneheitunnelen

• Fv43 Bukkesteintunnelen

• E39 Kirkeheitunnelen

• Fv457 Flekkerøytunnelen

• Fv465 Vågsbygdportentunnelen

• E18 Baneheitunnelen

• E18 Oddernestunnelen

• Fv471 Prestheitunnelen

• E18 Haumyrheitunnelen

DAB-tunneler i Aust-Agder

• E18 Steinsåstunnelen

• E18 Brattheimtunnelen

• E18 Songefjelltunnelen

• E18 Skifjelltunnelen

• E18 Grimstadporten

• F410 Blødekjærtunnelen

DAB-tunneler i Telemark

• E18 Kjørholttunnelen

• E18 Bambletunnelen

• E18 Hovettunnelen

• E18 Brattåstunnelen

• E134 Vågslidtunnelen

• Fv356 Porsgrunntunnelen

• Rv36 Vabakkentunnelen

• Fv38 Vadfosstunnelen

• Fv38 Kragerøtunnelen

• Rv36 Sjøormporten

• Fv37 Presturatunnelen

• Fv37 Jønjilotunnelen

DAB-tunneler i Vestfold

• Rv19 Hortentunnelen

• E18 Hanekleiva

• E18 Løkentunnelen

• E18 Hillestadtunnelen

• E18 Islandstunnelen

• E18 Bringakertunnelen

• E18 Botnetunnelen

• E18 Brekketunnelen

• E18 Flårtunnelen

• E18 Steinbjørnrudtunnelen

• E18 Hemtunnelen

• Fv300 Frodeåstunnelen

DAB-tunneler i Buskerud

• Rv23 Elgskauåsen

• Rv23 Merraskott

• Rv23 Stampeleinåstunnelen

• E134 Strømsåstunnelen

• Rv283 Bragernestunnelen

• E18 Fosskollen

• E18 Kleivene