Frykter kontroll-kaos med nye krabbefiskeregler

Nye regler for hobbyfiske etter krabbe på Sør- og Østlandet skal verne hummeren. Gode intensjoner til tross, "forenklingene" er kanskje ikke så enkle, likevel – og skaper debatt.

Hummerfisker Tom Erling Sollie

FRUSTRERT FISKER: Formann i Småfisker`n, Tom Sollie, er positiv til regelendringene for krabbefisket som er ment å ivareta hummeren, men han frykter kontroll-kaos til sommeren.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli i Færder nasjonalpark er tydelig:

– Myndighetene har skapt et problem for oppsynet, som har mer enn nok å gjøre fra før!

Han understreker at intensjonene er gode; å bidrar til mindre ulovlig fangst av hummer utenfor hummersesongen.

Hummer og krabber i garn

IKKE BRA: Det er dette myndighetene vil til livs ved hjelp av regelendringer. Hummer i garn – eller teiner – sommerstid.

Foto: Skjærgårdstjenesten

Teiner opp, garn ned

Fra svenskegrensen til Lindesnes gjelder fra og med i sommer fra 1. juni til 15. august nye regler for krabbefiske for fritidsfiskere. Det er forbudt å sette garn på grunnere vann enn 25 meters dyp, mens det tidligere ikke var noen minstedybde. Fra september i fjor ble det tillatt å sette krabbeteiner på grunna. Tidligere måtte de stå på minimum 25 meters dyp.

Kontroll av teiner i Oslofjorden

KONTROLL: Skjærgårdstjenesten er med på felleskontroller i Vestfold-skjærgården. De har ingen formell myndighet overfor brudd på regelverket.

Foto: Skjærgårdstjenesten

Omstridt

Det er delte meninger om forbudet. For kontrollørene blir det betydelig merarbeid: Eneste måte å sjekke om de har fluktåpning på 80 millimeter, noe som skal sikre at hummer kommer seg ut igjen om den går i fella, er å dra opp redskapen. I lovlig hummersesong er kravet til hummerteiner 60 millimeter fluktåpning.

Jo større fluktåpning, jo større hummer kan unnslippe.

Krabber i teiner.

KRABBER: Under krabbefiske med teiner skal det være fluktåpninger på minimum 80 millimeter i teinene. Etter at dybderestriksjonen på 25 meter er opphevet og teiner kan settes grunnere sommerstid må kontrollørene trekke og sjekke om fluktåpningene er store nok. Dette skaper debatt.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

I verste fall blir et mindre antall fangstredskaper kontrollert, og flere slipper unna med ulovligheter, mener kontrollører NRK har snakket med.

Tidligere var det tilstrekkelig å bruke ekkolodd. Teiner som sto grunnere enn 25 meter, var ulovlige og ble fjernet.

Forbundsleder Tom Sollie i Småfisker`n fisker selv i Tønsberg-skjærgården. Han støtter regelendringene. Han påpeker at yrkesfiskere «alltid» har kunnet sette krabbeteiner grunnere, og at det er mye vanskeligere å få hummer uskadd/levende ut av garn enn teiner.

– Den ene endringen utlikner på sett og vis den andre. Men, hovedproblemet er at kontrollen er for dårlig, sier Sollie.

Hensynet til hummeren veier tyngst

Trond Ottemo er seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet. Han sier at mange regler som tar hensyn til en art, ofte påvirker fiske etter andre arter.

– Vi har fått mange henvendelser fra folk som mener de nye reglene vil gjøre det vanskeligere å kontrollere ulovligheter. Dessverre er det sånn at for dem som fisker ulovlig, kan garn og annen redskap være vel så egnet som teiner. Vi har prøvd å innrette regelverket for å gi direkte vern av hummeren, derfor minimumskravet på 25 meters dybde sommerstid, sier Ottemo.

Skipssjef Rune Gabrielsen på kystvaktskipet KV Nornen har kontrollansvar for strekningen Lindesnes-Svenskegrensen. Han frykter at kontrolljobben framover blir mye vanskeligere.