Tannlege får refs for praksisen

Fylkesmannen har ført tilsyn med tannlegen (69) etter at en pasient klaget på mangelfull behandling.

Tannlegestol

FØLTE SEG IKKE IVARETATT: Pasienten måtte til slutt oppsøke en ny tannlege for å få hjelp til tannproblemene fordi den første tannlegen ikke kunne hjelpe han. (illustrasjonsbilde)

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Den 28. april i år mottok Fylkesmannen i Vestfold en klage på tannlegen. Det skulle ta nesten fem måneder før det kom en avklaring på saken.

Klagen gikk ut på at pasienten hadde oppsøkt tannlegen fordi han hadde smerter i munnen. Likevel ble det ikke bedre etter besøket i tannlegestolen.

Ikke god praksis

Pasienten valgte derfor å bytte til en ny tannlege, som raskt fant ut at pasienten hadde behov for omfattende tannbehandling.

Assisterende fylkeslege Per Schjelderup

FØRTE TILSYN: Assisterende fylkeslege Per Schjelderup var med på å føre tilsyn mot tannlegen. Nå er saken avsluttet fordi tannlegen slutter.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Saken ble klaget inn til Fylkesmannen i Vestfold, forteller assisterende fylkeslege Per Schjelderup.

– Pasienten følte seg ikke godt nok ivaretatt. Både den nye tannlegen og den tredje sakkyndige tannlegen som vi fikk til å se på saken, konkluderte med at tannlegen ikke drev god nok praksis.

Tannlegen (69) utarbeidet heller ikke en behandlingsplan og skrev delvis uleselige journaler for hånd. Dermed har han brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven.

Stiller krav

Etter tilsynet har Fylkesmannen i Vestfold konkludert med at tannlegen har utført en ufullstendig undersøkelse og diagnostikk.

Fylkesmannen mener også at tannlegen ikke var egnet til å avdekke omfanget av pasientens tannhelseproblemer.

Å skrive journalen for hånd er ikke ulovlig, men tannlegen må sørge for at journalføringen blir i samsvar med det som lov og forskrift krever.

Tannlegen fikk en frist på tre uker til å redegjøre for sin virksomhet for å sikre at pasientene fikk oppfølgingskontroller og gode rutiner.

Selger praksisen

I begynnelsen av september kan assisterende fylkeslege Per Schjelderup opplyse at tannlegen har gitt dem svar.

– Han har opplyst at han skal selge praksisen sin og slutte som tannlege, forteller Schjelderup.

Derfor har Fylkesmannen besluttet å avslutte saken. Tannlegen har sagt at han skal følge opp pasientene på en mer tilfredsstillende måte frem til han slutter.