NRK Meny
Normal

Klager på skumle veier

Kameratene Filip Morthen og Peder Hansen fra Sandefjord, begge 16 år og elever på Sandefjord videregående skole, er oppgitt over dårlig veivedlikehold i kommunen. De kjører moped og sier flere veier utgjør en sikkerhetsrisiko for dem og andre.

Filip Morthen

Mange skumle hull, sier Filip Morthen (16).

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

De to har sendt brev til Sandefjord kommune om saken fordi de gjennom et prosjekt på skolen skal ta tak i utfordringer i samfunnet og forsøke å gjøre noe med det. De valgte å se på veivedlikeholdet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skummelt i Bugårdsbakken

Bugårdsbakken i Sandefjord, er slitt og hullete. Veien er kommunal og brukes av mange elever som skolevei.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mange hullete veier

Filip Morthen, som har skrevet brevet til kommunen, sier de opplever at veier er hullete, at de har nedslitt dekke, at veimerkingen er slitt og noen steder helt borte.

– Vi krever rett og slett en forbedring av veiene, sier Filip. Som mopedister har det slått oss hvor dårlig forfatning noen av veiene er, sier han.

Han forklarer at det er hull og grus i veibanen, asfalten er lappet sammen slik at det oppstår det han kaller ”skumle og diffuse kjørefelt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dette er skummelt

Skumle hull i Bugårdsbakken.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Veldig mange fartshumper

I tillegg tar de for seg alle fartshumpene i Sandefjord. Over hele kommunen er det fartsdempende tiltak.

Avdelingsleder for vei og trafikk i Sandefjord kommune, Øystein Nilsen sier han oppfatter at det generelt er en god standard på det kommunale veinettet.

Øystein Nilsen

Øystein Nilsen i Sandefjord kommune sier veiene i kommunen er bra og at fartshumper er et politisk vedtak.

Foto: Per Foss / NRK

– Vi klarer nå å holde en tilfredsstillende standard på veiene. Hull i veien kan oppstå i en kort periode, men vi har et krav om at slike skal fylles igjen så fort vi har fått beskjed om skaden, sier Nilsen.

Når det gjelder fartshumper er det fartsdempende tiltak som er styrt gjennom politiske vedtak. Sandefjord kommune skal ha fartsgrense 30 km/t i alle boliggatene og alle gatene med gjennomgangstrafikk, forklarer Nilsen.

Filip Morthen påpeker i sitt brev at det er svært mange fartshumper over forholdsvis korte strekninger.

– Jeg tror ikke det er riktig å anlegge så mange fartshumper som mulig, sier han.

Fartshumpene er anlagt etter en nøye vurdering og etter hvilke farer som vi ønsker å unngå, sier Øystein Nilsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Peder og Filip

Peder Hansen (til v) og Filip Morthen er oppgitt over en del av veiene i Sandefjord.

Foto: Per Foss / NRK

Også riks- og fylkesveiene er hullete

De to guttene kjører også på riks- og fylkesveier og kan vise til flere steder der det er slike forhold som de to beskriver. Dette er veier som Statens vegvesen har ansvar for.

Tore Kaurin, som er avd. dir. i veiavdelingen i Statens vegvesen i Vestfold sier dette blir tatt alvorlig. Selv om de to guttene ikke har henvendt seg direkte i til vegvesenet, berømmer han dem for å fokusere på trafikksikkerhet. Noen ganger kan det være litt ulike oppfatninger om hva som er trafikkfarlig, sier han.

Egne folk som skal passe på og reparere

Tore Kaurin

Avd. dir. Tore Kaurin i Statens vegvesen Vestfold sier de tar alle henvendelser om dårlig vei alvorlig. Det er egne prosedyrer for reparasjon av hull i veien, sier han.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi har tre byggeledere i Statens vegvesen i Vestfold som har ansvar for at veiene til enhver tid er i stand. De har da kontakt med entreprenørene som har vedlikeholdskontraktene. Det er bestemte regler for hvor lang tid en entreprenør har på seg til å reparere, for eksempel store hull, sier Kaurin.

I tillegg har vi et årlig asfaltprogram med nyasfaltering av veibanen og oppmerking av kjørefelt. Vi asfalterer for omkring 80 millioner kroner i året bare på fylkesveiene, forklarer Kaurin.

Han sier også at de tar hensyn til slitasje og forhold som de to guttene har pekt på.

– Vi tar imot med takk henvendelser fra alle trafikantene som kan gjøre veiene bedre, sier Tore Kaurin.

Han lover ikke at alle 1300 kilometerne med vei i Vestfold er tipp topp til enhver tid, men sier de gjør de kan innenfor de økonomiske rammene de har.