Klager på rådmannslønn

Fellesnemnda for kommunesammenslåingen av Larvik og Lardal har vedtatt å gi rådmannen i Lardal en lønnsøkning på 140.000 kroner fra den nye kommunen er sammenslått 1. januar 2018. Lardal Tverrpolitiske liste krever lovlighetskontroll av vedtaket og brevet er signert av flere politikere i begge kommuner, skriver Østlands-Posten.