NRK Meny
Normal

– Dette hører ikke hjemme i trafikken

Å kjøre med store hodetelefoner svekker sjåførenes oppmerksomhet i trafikken, advarer trafikkskoler og ambulansepersonell.

Bilist kjører med store headsett
Foto: Susann Rismyhr / NRK

– Dette er en problemstilling som kan stilles parallelt med mobiltelefoner og handsfree. Problemet er at konsentrasjonen og oppmerksomheten svekkes, forteller Svein Ellingsen, daglig leder ved Sandefjord Trafikkskole.

Han har aldri stått overfor dette problemet, men vet at alle trafikkskoler fronter nulltoleranse av forstyrrende elementer i bilen.

Problem for utrykning

Det er ikke bare trafikkskolene som ikke har hørt om dette, men, som bildet viser, er det faktisk tilfellet. Og det bekymrer flere.

Utrykningspersonell ved Sykehuset i Vestfold bekrefter at de møter bilister som ikke er oppmerksomme eller i verste fall ikke ser at ambulansen kommer. Det er et stort problem.

– Høy musikk og dårlig bruk av speil er faktorer. Om de i tillegg bruker hodetelefoner når de kjører, vil de ikke høre sirenene og bli enda mer uoppmerksomme i trafikken, sier en bekymret Jørn Flaatten, stasjonsleder i Tønsberg Ambulanse.

Ingen tatt i kontroll

Verken Trygg Trafikk eller Utrykningspolitiet har hørt eller sett bruk av hodetelefoner i bil.

Mette Magnussen, Distriktsleder i Trygg Trafikk Vestfold, mener alt som tar bort oppmerksomheten fra trafikken, er uheldig.

Men folk hører på musikk overalt, så det overrasker henne ikke at det også skjer i bilen.

– Men har du radioen på høyt volum er det vel større sjans for å høre lydene til utrykningskjøretøyer for eksempel. Med hodetelefoner blir man mer isolert?

– Det er klart.

UP er enig i at bruk av headset vil svekke oppmerksomheten i trafikken. Men ingen er så langt tatt i kontroll.

– Vi ser etter alt mulig som ikke hører hjemme i trafikken, men jeg har aldri sett eller hørt om dette, forteller Ståle Jacobsen i UP Vestfold og Telemark.

Ingen lov

Jacobsen legger til at hodetelefoner ikke nevnes i noen lovbestemmelse i Lov om vegtrafikk, men at det som forstyrrer oppmerksomheten, kan falle innenfor lovens paragraf 3.

«§ 3. Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.» Kilde: Lovdata.no.

UP ville ikke svare på om de kommer til å legge mer vekt på bruk av hodetelefoner under kontroller.