Kjøpte våpen på Facebook

To menn i 20-årene innførte skytevåpen fra USA og omsatte narkotika.

To menn i 20-åra er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel i to og et halvt og tre års fengsel for omfattende kriminell virksomhet.

Ifølge dommen skal mennene ha drevet med narkotikaomsetning. De ble også dømt for besittelse og innførsel av ulovlige skytevåpen.

Kjøpte våpen fra USA

Politiet har gjennomgått Facebook-samtaler mellom to menn på 25 og 26 år som viser at de ved flere anledninger i 2016 har innført og oppbevart ulovlige skytevåpen og ammunisjon. Tre håndvåpen var innført fra USA via en leverandør på Facebook; en Magnum pistol, en 9 mm Smith & Wesson pistol og en Taurus revolver kal. 38.

Politiet tok 26-åringen spaserende med revolveren i sekken på Nøtterøyveien i Tønsberg, etter at han hadde hentet den fra postkontoret.

Politiet mener det er alvorlig at mennene blant annet brukte Facebook for å skaffe seg ulovlige våpen.

Beslagla åtte planter

Mennene har til sammen solgt 583 gram hasj og kokain for 32 000 kroner.

Politiet har over en lengre periode avlyttet flere telefonsamtaler, der det fremkom at de tiltalte dyrket cannabisplanter på en adresse på Tjøme. Det ble totalt sett beslaglagt åtte planter på stedet.

Rettens konklusjon er at 25-åringen har hatt en sentral rolle i dyrkingen og salget av narkotikaen, der den andre tiltalte var hans "løpegutt".

Få dager etter beslaget erkjente 26-åringen forholdet.

Dømmes til flere år i fengsel

De tiltalte ble domfelt for flere alvorlige og samfunnsskadelige handlinger, men det er våpenforholdet, salget av hasj, dyrkingen av marihuana og kjøpene av kokain som er førende for straffutmålingen for begge.

Samlet sett har retten kommet til at straffen for 25-åringen bør settes til tre års fengsel, en inndragning av 60 000 kroner, samt en motorsykkel og en rekke andre gjenstander.

Den andre tiltalte, ble dømt til fengsel i to år og seks måneder. Straffen ble mildere fordi han tilsto forholdet og hadde hatt befatning med 100 gram kokain mindre enn hovedmannen.

26-åringen må i tillegg til fengselsstraffen betale en erstatning på til sammen 36 000 kroner til DNB Bank og en fornærmede.