NRK Meny
Normal

Kjøpte amfetamin for 90 000 kroner

Agder lagmannsrett har avvist anken fra en 53 år gammel kvinne fra Sandefjord, som ble dømt til fengsel i to år for å ha kjøpt og oppbevart narkotika.

Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett

Agder lagmannsrett var enig i tingrettens dom.

Foto: Morten Harangen / NRK

I 2012 kjøpte kvinnen en kilo amfetamin for 90 000 kroner. 532 gram av dette ble funnet under en ransaking hjemme hos henne i desember samme år.

Kvinnen ble arrestert og dagen etter ble ytterligere 25 gram funnet da hun ble visitert og da fengselscellen hennes ble ransaket. Ved senere anledninger er hun også tatt med narkotika «på seg», men retten så mest alvorlig på det ene kiloet med amfetamin.

«Et parti i denne størrelsesorden representerer et betydelig antall brukerdoser og en stor spredningsfare», heter det i dommen.

Møtte ikke opp i retten

Sandefjord tingrett dømte kvinnen til to års ubetinget fengsel i 2013, men kvinnen anket dommen og saken kom opp for Agder lagmannsrett i mai i år. Anken gjaldt straffeutmålingen.

Tiltalte selv møtte ikke opp da rettssaken mot henne startet i Agder lagmannsrett, men retten bestemte å fortsette uten henne.

Kvinnens forsvarer mente at dommen fra tingretten var for streng og at deler av fengselsstraffen burde gjøres betinget. Aktor i saken mente anken burde forkastes og at kvinnen skulle betale saksomkostninger.

Forkastet anken

53-åringen er tidligere domfelt 14 ganger og har blitt bøtelagt en rekke ganger for narkotikakriminalitet.

Fordi kvinnen tidligere er dømt til betinget fengselsstraff uten at dette har holdt henne unna å begå nye lovbrudd, mente lagmannsretten at en betinget dom ikke var passende i denne saken. I tillegg til alvoret i saken, var dette årsaken til at anken ble forkastet.

I formildende retning peker retten på kvinnens tilståelse.

På grunn av kvinnens økonomiske situasjon og det at hun nå skal sitte en lengre tid i fengsel, ble hun ikke ilagt saksomkostninger.