Kjemiske våpen på skip fra Tønsberg

Det var langt farligere enn det som tidligere har blitt kjent, da det norske Forsvaret våren 2014 var med å frakte bort Syrias kjemiske våpen. Det skriver VG. Det norske skipet Taiko fra Tønsberg fraktet containere med flere hundre tonn kjemiske stridsmidler fra Syria. Nervegass var stablet i usikre beholdere og containere med giftige gasser hadde daglig lekkasjer.