NRK Meny
Normal

Kirken føler seg glemt i kommunereformen

Kirken ønsker blant annet å bli invitert med på møter der reformen blir diskutert.

Søndre slagen kirke

Kommunene i Norge er i varierende grad i gang med å diskutere sammenslåinger. Kirkerådet mener at de ikke har blitt inkludert i dette arbeidet, og det er kirken misfornøyd med. Her fra Søndre Slagen kirke i Tønsberg.

Foto: Henrik BØE/NRK

Regjeringa har bestemt at kommunene i Norge skal bli færre og mer robuste, og kommunene er i varierende grad i gang med å diskutere sammenslåinger. Kirkerådet mener at de ikke har blitt inkludert i dette arbeidet.

Rådet peker på at Den norske kirke er delvis finansiert av kommunene, og at sammenslåing av kommuner vil føre til endringer i inndelingen og organiseringen av kirken.

– Det er veldig viktig at kirken blir inkludert i arbeidet med reformen. Kommunene tok i sin tid tok utgangspunkt i sognestrukturen. Selv om dette er historisk, er kirken og kommunene veldig bundet sammen. Det er de ikke minst på det økonomiske plan, sier Rolf Simeon Andersen, stiftsdirektør i Tunsberg bispedømme, til NRK.no.

– Føler kirken seg glemt i arbeidet med kommunereformen?

– Ja, vi har ikke har vært blant de første som har blitt påtenkt i denne prosessen. Det kan imidlertid være litt vår egen skyld også, fordi vi ikke har tatt nok initiativ, sier Andersen.

Les også:

Ber kommunene om å følge opp

Fylkesmann Erling Lae

Erling Lae, fylkesmann i Vestfold, sier at det er kommunene som har hovedansvaret for å inkludere kirken i prosesser som kommunereformen.

Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX

Erling Lae, fylkesmann i Vestfold, sier at det er kommunene som har hovedansvaret for å inkludere kirken i slike prosesser. Han ber kommunene i fylket om å følge opp henvendelsen fra Kirkerådet.

Andersen sier at kirken i framtida vil bli nødt til å finne nye samarbeidsformer på tvers av tidligere sogne- og prostigrenser.

– Noen kommunemodeller innebærer for eksempel at ett sogn blir overført til et annet prosti, sier han.

Lae synes henvendelsen fra Kirkerådet er positiv.

– For kommunene er det nyttig å ha kontakt med alle som er berørt av kommunereformen.

I motsetning til Andersen, vil ikke Lae si at Vestfold-kommunene direkte har glemt å inkludere kirken i dette arbeidet.

– Kirken ligger på sett og vis foran kommunene når det gjelder nyorganisering. De har allerede foretatt en del sammenslåinger. Når de nye kommunene blir opprettet, tror jeg egentlig at man får et bedre samsvar mellom kirkeorganisering og kommune enn man har hatt til nå, sier han, og fortsetter:

– Til nå har arbeidet med kommunereformen kommet ganske kort. Derfor tror jeg ikke at det så langt har vært noe problem for kirken at den ikke har blitt så inkludert.

Vil bli invitert på sentrale møter

Framover ønsker Kirkerådet at fellesrådene blir invitert til relevante arrangementer der kommunereformen blir drøftet.

Rådet ønsker blant annet også at kirkelige representanter blir inkludert som aktuelle kandidater for å delta i arbeidsgrupper og andre arenaer der kommunereformen blir diskutert.

Fylkesmannen påpeker at noe allerede er gjort, fordi biskopen i Tunsberg bispedømme derltok på et statsetatmøte i august, der kommunereformen var hovedtemaet.