Kaster medisiner for over en halv milliard

Tross medisinmangel kastes det verdifulle medikamenter i Norge. Spesielt i hjemmetjenesten blir store mengder medisiner destruert.

Medisiner

BEGRENSER SVINN: Etter at medisinene har blitt pakket i verktøyet multidose, har det blitt mindre svinn av medisiner i hjemmetjenesten, bekrefter tjenesteleder i hjemmetjenesten sone 4 i Tønsberg, May Brith Ferner.

Foto: Elise Angell / NRK

– Vi prøver å begrense det vi kaster ved at flesteparten av brukerne våre har gått over til multidose (en maskinell pakking av legemidler i små poser, jour.anm.), sier tjenesteleder for hjemmetjenesten sone 4 på Solvang i Tønsberg kommune, May Brith Ferner.

Hun forteller at det hver uke kastes rundt en søppelkurv med medisiner bare hos hjemmetjenesten på Solvang. En av grunnene er fordi medisinene har stått hjemme hos pasientene, og etter endt bruk må restene destrueres av blant annet sikkerhetsmessige årsaker.

Avfallboks til medisiner

UKENTLIG TØMMING: Hver uke blir en slik boks med medisiner kastet i hjemmetjenesten på Solvang i Tønsberg.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Den hyppigste grunnen til at medisiner kastes, er dødsfall, sier hun.

Kan inneholde annen medisin

Fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier at det kan bli forvekslinger om åpnede medisiner blir gitt til en annen pasient.

– Det kan bli feil dose eller noen kan ha lagt andre tabletter i glasset, sier han.

Madsen legger til at man sjelden vet hva et åpnet legemiddelglass kan inneholde.

– Fordi noen pasienter kan bytte tabletter fra et glass til et annet for lettere tilgjengelighet, for eksempel.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen tror ikke at medisinmangelen i landet vil påvirke regelverket for å kaste medisiner med det første.

Foto: Statens legemiddelverk

Kaster for 750 millioner kroner

I 2010 gjorde Apotekforeningen en undersøkelse for å finne ut hvor mye medisiner som ble returnert til apotek for destruering. Her ble det estimert at det ble kastet tre prosent av alle medisiner i Norge, noe som tilsvarte verdier for 500 millioner kroner.

– Hvis vi sier at det kastes tre prosent i dag også, så vil det være rundt 750 millioner kroner, sier Madsen.

Tross mangel på enkelte legemidler i Norge tror han ikke at regelverket for å kaste medisiner blir forandret.

– Skulle vi kommet i en kritisk situasjon måtte vi ha vurdert alle mulige tiltak, men foreløpig er nok ikke det en aktuell politikk.

Hvordan håndtere medisinsk avfall

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, anbefaler folk å holde orden i medisinene for egen helses skyld.

– Få oversikt over medisinene du har i hjemmet og sorter ut det du ikke bruker lenger i en pose.

Etiketter med navn på burde helst fjernes. Det samme gjelder pappemballasje som skal kildesorteres. Posen med medisinene skal leveres til et apotek, og alle apotek skal ta imot returmedisin gratis.

Jostein Soldal, kommunikasjonssjef Apotekforeningen

RETURNER GAMLE MEDISINER: Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal anbefaler folk om å rydde i skapene sine og returnere medisiner til apotekene.

Foto: Stian Gregersen

– Apoteket har en avtale med grossisten som leverer varer til apoteket, slik at medisinene blir håndtert på en trygg måte og til slutt destruert, sier Soldal.

Etter at hjemmetjenesten på Solvang startet med multidoser til brukerne, har de merket at de kaster færre medisiner.

– Vi jobber hele tiden med å få ned mengden som kastes, sier Ferner.