Normal

Kapasiteten er sprengt

Barnevernet står uten akuttplasser til barn og unge i Vestfold. Nå roper barnevernvakten varsku.

Vibeke Arnesen

Vibeke Arnesen i barnevernvakta i Vestfold er bekymret over dagens situasjon med manglende akuttplasser for barn og unge.

Foto: Lina Gaganis

– Nå er det en situasjon som gjør at vi tenker at vi ikke får gitt disse barna, som er i en alvorlig situasjon, god nok hjelp, sier leder for barnevernvakta i Vestfold Vibeke Arnesen til NRK.

I et brev til Fylkesmannen i Vestfold uttrykker barnevernvakten sin bekymring knyttet til manglende akuttplasser. Hovedbekymringen går på at barn og unge må reise langt for å få så kalte akuttiltak. Det er fordi akuttgarantien har gått fra og kun gjelde i Vestfold til hele region sør.

– I praksis betyr det at barn som har behov for et akutt tiltak kan flyttes langt vekk fra nettverk, skole og venner. Før var det slik barn og unge var garantert akuttiltak i sitt fylke, sier Arnesen.

Nasjonalt problem

Det er ikke bare barnevernvakta i Vestfold som opplever en slik situasjon. Over hele Norge er det et problem med manglende fosterhjemsplasser og beredskapshjem.
Flere steder i landet har man måttet tilby barn og unge en celle eller et hotellrom som nødløsning når de trenger et akutt fosterhjem. I Vestfold prøver de å unngå dette.

Sprengt kapasitet

Enhetsleder i Vestfold barne- og familiesenter, Lill-Heidi Thomassen etterlyser flere fosterforeldre.


– Vi ser at det ikke er det mest ideelle at barn og på reise langt. Vi ser at kapasiteten er sprengt vi har aldri mange ledige hjem. Vi har avtale med beredskapshjemmene at de kan ta imot flere barn. Noen, Lill-Heidi Thomassen enhetsleder ved Vestfold barne- og familiesenter som er en del av BUFetat.

– Etter vår vurdering er det bedre å benytte all kapasitet, enn å ty til uheldige nødløsninger. Vi ser mer helhetlig på ressursene. I noen tilfeller er det til og med ønskelig at barnet eller ungdommen skal flyttes langt vekk fra familien.

Mangler fosterhjem

I hele landet er det mangel på fosterhjem og beredskapshjem, dette er roten til de fleste problemene i barnevernet.

– Det er ikke sånn at vi mangler ansatte i barnevernet, problemet er til syvende og sist at vi ikke har tilstrekkelig med fosterhjem og beredskapshjem, sier Lill-Heidi Thomassen enhetsleder ved Vestfold barne- og familiesenter.

Hun forteller at problemet forplanter seg.

– Når det ikke er nok fosterhjem blir barnet værende i beredskapshjem eller på institusjoner som egentlig er ment for kortvarige opphold. Da blir en naturlig konsekvens at det ikke er ledige plasser til nye barn.

Komplisert arbeid

Både BUFetat og barnevervakta forteller at de har en åpen dialog med de ulike aktørene. Lill-Heidi Thomassen i Vestfold barne- og familiesenter forteller at BUFetat gjerne stiller opp på møtet som Fylkesmannen har invitert til.

– VI er i konstant dialog med både Fylkesmannen og barnevernvakta. Jeg tror at mange utenfra ikke helt forstår kompleksiteten rundt sakene vi behandler. Det er en jobb som krever tett samarbeid mellom flere aktører, sier Thomassen.

Vibeke Arnesen i barnevernvakta sier også at samarbeidet med BUFetat er godt og viktig. Hun mener likevel at dagens system med akuttplasseringer i hele regionen ikke fungerer bra nok.