Kan ha krav på erstatning uten å vite det

«Ola» fikk voldsoffererstatning nesten 15 år etter at han ble misbrukt.

Voldsoffererstatning

ERSTATNING: I 2015 kom det inn 5057 søknader om voldsoffererstatning. 3342 ble innvilget.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Selv om det aldri kan være en god nok erstatning, har jeg følt det har vært en liten oppreisning

«Ola», som ble utsatt for seksuelle overgrep da han var svært ung, ønsker å være anonym i intervjuet med NRK.

Voldsoffererstatning

FIKK PENGER: Det tok nesten 15 år før «Ola» fikk erstatningen han hadde krav på.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

I fjor ble det på landsbasis innvilget voldsoffererstatning i to av tre saker som ble behandlet.

Lene Hamre Høyendahl, «Olas» advokat, mener flere kunne fått slik erstatning.

– Vi opplever at det er et informasjonsbehov på dette området. Mange vet ikke hva slags rettigheter de har mens saken pågår, og at de har krav på erstatning i ettertid.

Andre kriterier

– Jeg tror det er veldig mange som tenker at dette er noe de må leve med, og at det ikke er hjelp å få, forklarer Høyendahl.

Hun sier man blant annet bør være klar over at det er mulig å få erstatning, også i saker der det ikke foreligger noen dom.

– Det er forskjellige typer erstatning. Oppreisning er én, men man kan også få for behandlingsutgifter, tapt arbeidsinntekt og menerstatning.

Lene Hamre Høyendahl

INFORMERER: «Olas» advokat, Lene Hamre Høyendahl, sier mange har gode muligheter for å få voldsoffererstatning.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Viktig å få erstatning

I 2015 ble det utbetalt mer enn 400 millioner kroner i voldsoffererstatning fordelt på rundt 3.300 saker.

«Ola», som fikk til sammen 112.000 kroner, fikk vite at han kunne ha krav på erstatning da han kontaktet advokaten i forbindelse med en annen sak.

Han skulle gjerne visst om mulighetene før det hadde gått 15 år.

– Da hadde det kanskje vært et kapittel man kunne avsluttet tidligere i livet.

Nå oppfordrer han andre som er i samme situasjon til å undersøke hva som kan gjøres.