Kan ha funnet gravhaug og bosetting

Arkeologer har gjort funn i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor på jernbanen mellom Holm og Nykirke. Søk med georadar har avdekket det som kan være en gravhaug, flere gravrøyser og spor etter bosettinger nord for Barkåker. – Det er for tidlig å si om funnene vil få konsekvenser for den videre planleggingen, opplyser prosjekteringsleder Torbjørn Landmark i Jernbaneverket.