Godsterminal kan gi hundrevis av arbeidsplasser

Vestfoldpolitikere selger inn Kopstad i Horten som sted for ny godsterminal. Dette kan resultere i flere hundre nye arbeidsplasser.

I dag møttes blant annet statssekretær John-Ragnar Aarset, ordfører i Re Thorvald Hillestad og Horten-ordfører Børre Jacobsen for å se på den mulige tomten for en ny godsterminal.

I dag møtte statssekretær John-Ragnar Aarset blant annet Horten-ordfører Børre Jacobsen på Kopstad. Der så de på den mulige tomten for en ny godsterminal. Aarset ser fordeler ved å plassere den i Vestfold.

Konkurranse


– For det første er det et sterkt lokalt ønske om å få en godsterminal her, og om å få være med å bidra og utvikle. Den andre fordelen er at det er et stort areal, som allerede er delvis utfylt her, og som det ikke krever mye arbeid å ferdigstille, sier statssekretæren og understreker at han er på besøk for å bli kjent og for å få mer kunnskap om området.


– Det er veldig nyttig for meg når vi skal gå videre i beslutningsprosessen neste år.

Han mener det er gode argumenter for de andre alternativene også. Blant annet er Nedre Eiker en konkurrent.


– Vi har ikke gradert alternativene foreløpig, men de faglige utgreiingene peker på noen fordeler ved å plassere den på Nedre Eiker. For eksempel vil det her sannsynligvis være lavere kostnader. Samtidig har ikke dette alternativet den lokale entusiasmen som Vestfoldalternativet har.


– Kan løse et godsproblem


Horten-ordfører Børre Jacobsen er klar på at en godsterminal på Kopstad vil bety mye for regionen. Blant annet når det gjelder arbeidsplasser.


– Vi snakker om noen hundre arbeidsplasser. Leser vi gods- og logistikkmeldingene, kan det bli mange hundre. Og så får vi ta det skrittvis og delt, for det kommer nok til å vokse gradvis, forteller Jacobsen.


Han solgte muligheter da statssekretæren var innom.


– Vi kan løse et godsproblem som eksisterer, og vi har arealet klart. Samtidig selger vi nye arbeidsplasser i Vestfold. Her trenger vi dem.