Kan få motorsportbane

Motorsportorganisasjonene vil ha ny asfaltbane på Østlandet.

Eksos og burning

RACING: Motorsportorganisasjonene vurderer flere fylker når de ser etter et sted å etablere en to til tre kilometer lang asfaltbane for racing.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Vårt område mangler tilgjengelighet til en slik bane, og de banene som er tilgjengelige har begrenset kapasitet.

Knut Iver Skøien leder en prosjektgruppe som ser på muligheter for å etablere en to til tre kilometer lang asfaltbane for racing med bil og motorsykkel i enten Vestfold, Buskerud eller Telemark.

– For å dyrke disse grenene kreves det et anlegg, forklarer Skøien. Han tror en ny asfaltbane vil bidra til å styrke topp og bredde innen motorsport i regionen.

Stort prosjekt

Motorsportorganisasjonene mener en ny bane er nødvendig for en voksende sport. Et slikt anlegg krever et område på rundt 400 mål.

Hensyn til støy og miljø er viktige faktorer under utviklingen av en motorsportbane, forklarer Skøien.

– Det vi ønsker oss nå er mer kontakt med grasrota, og med klubber som har gode ideer til områder vi bør se på.

Flerbruk

Skøien mener et slikt anlegg kan brukes av flere enn motorsportentusiaster. Han nevner at lignende baner blant annet har blitt brukt til sykkel- og skisport.

– Veldig mange av anleggene brukes til opplæring og arbeid med trafikksikkerhet. En bane kan også være til glede for industri og reiseliv.

Han sier de er sikre på å finne flere gode muligheter. Prosjektgruppen har vært i kontakt med fylkeskommunene i Vestfold, Buskerud og Telemark. Nå søker de om utviklingsmidler.

Organisasjonene fortsetter å jobbe med en mulighetsstudie, og håper å legge fram en rapport med en anbefaling i løpet av året.

Idretten er positiv

– Vi synes dette er veldig spennende, og ser gjerne at en slik bane havner i Vestfold.

Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, er klar på at en asfaltbane ville betydd mye for motorsportmiljøet i fylket.

– Det vil bety enormt mye for rekrutteringen til motorsportøvelsene som går på asfalt.

Bjørn Lauritzen

SPENNENDE: Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, ser gjerne at en ny asfaltbane for motorsport blir lagt til Vestfold.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

Lauritzen tror det er gode muligheter for å finne områder i Vestfold der hensynet til støy blir ivaretatt.

– Vi har en lang stripe med befolkning langs kysten, og så er det relativt glissent på den andre siden av E18. Uten at jeg skal legge noen føringer, så tror jeg Vestfold vil være et godt alternativ.