NRK Meny
Normal

– Politikerne bør la lærerutdanninga være i fred

Opptaksintervjuer kan bli en realitet ved lærerutdanningene hvis Høyre, Frp og KrF får det som de vil. Det er rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold positiv til.

illustrasjon lærer klasserom

STRENGERE: I fremtida må kanskje mange lærerkandidater vise hvor skikkede de er gjennom opptaksintervjuer før de kan starte på utdanningen.

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har nemlig flertall for ordningen, skriver Aftenposten. Blir opptaksintervjuene en realitet, kan utdanningsstedene trolig selv velge om de vil innføre ordningen.

Målet med intervjuene er å sile ut uegnede og lite motiverte lærerstudenter. Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er positiv til forslaget hvis det innebærer at studiestedene valgfritt kan benytte seg av interjuvene.

– Det gir oss større handlingsrom når vi skal vurdere kandidater, sier han.

Aasen mener likevel at politikerne har blandet seg nok inn i lærerutdanningen for en god stund. De har blant annet avgjort at utdanningen skal utvides med ett år fra 2017, og at det skal innføres krav om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene fra neste år.

Rektor ved HBV, Petter Aasen

REKTOR: Rektor Petter Aasen ved HBV sier at han fortsatt vet lite om hvordan opptaksintervjuene skal foregå.

Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

– Jeg mener prinsipielt at politikerne bør la lærerutdanningen være i fred nå. Av og til lurer jeg på om den store oppmerksomheten de vier utdanningen er et tveegget sverd. Vi rekker stort sett ikke å få gjennom et kull etter én reform før en ny settes i gang, sier Aasen.

KrF:- Ønsker ikke skjerpede karakterkrav

Ifølge Anders Tyvand, stortingspolitiker fra Kristelig Folkeparti og Vestfold, har de tre regjeringspartiene kommet med forslaget fordi de ønsker riktige kandidater til lærerstudiet.

– Å bare ha karakterkrav og skjerpet krav til matematikk er en liten treffsikker metode for å gjøre det, sier Tyvand, som også sitter i Storingets utdanningskomite.

Anders Tyvand

VESTFOLD-POLITIKER: Anders Tyvand, stortingspolitiker fra Kristelig Folkeparti og Vestfold.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK

Han forteller at partiene har litt ulike meninger om hvordan opptaksintervjuene bør foregå.

– KrF ønsker ikke de skjerpede karakterkravene regjeringa legger opp til, opptaksintervjuer er vårt alternativ til det. De andre regjeringspartiene ønsker imidlertid både skjerpede karakterkrav og å åpne opp for muligheten til opptaksintervjuer.

Har allerede tiltak

Aaasen mener opptaksinterjvuer for eksempel kan fungere for å finne ut om kandidater med for dårlige mattekarakterer likevel kan bli gode lærere.

– Men det er ikke lett å sile ut gode kandidater i slike engangsintervju før de starter opp, for da vet studentene nesten ikke hva de begir seg ut på.

Aasen sier at HBV allerede i dag har tiltak som luker ut lite motiverte studenter.

– Når politikerne ofte kommer nye føringer på utdanningen, kan de gi inntrykk av at lærerstudentene og kandidatene som uteksamineres er dårlige. Når HBV snakker med skoleeiere og rektorer, er vårt inntrykk at de stort sett er veldig fornøyd med de siste kullene studenter.