Kan bli omvalg i Sande

En stund manglet over 200 stemmesedler i Sande. Stemmene er funnet, men opposisjonen vil sende saken til departementet.

Valurne

Kanskje må Sandes befolkning gå til urnene igjen. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

At de manglet 208 stemmer fra Galleberg valgkrets ble først oppdaget av opposisjonen etter at valgprotokollen var signert.

Søndagens stemmesedler fra Galleberg krets var ikke registrert på et kontrollskjema for antall stemmer. Dermed så det ut til at stemmesedlene manglet. Men ved opptelling var det like mange stemmesedler som antall personer som hadde stemt i Sande.

Hadde det bare vært opp til Fremskrittspartiets Jan Fredrik Vogt, hadde saken blitt sendt til gjennomgang av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Jan Fredrik Vogt

Jan Fredrik Vogt (Frp) mener det at systemet ikke fant at over 200 stemmesedler manglet, er grunnlag for en gjennomgang.

Foto: Anders Brekke Jørgensen / NRK

– Det er en veldig alvorlig sak. Den norske valgordningen er basert på tillit. Når det er sånn at det var en manko på over 200 stemmer, det er ganske mange prosent. Vi har et valg som der en håndfull stemmer kan være avgjørende for den som blir innvalgt. Då bør man være 100 % sikker på at valget er gjennom ført riktig, sier han.

Finnes ikke grunnlag for omvalg

Aps nye ordfører Elin Weggersrud, mener at det overhodet ikke finnes grunnlag for gjenvalg. Hun henviser til brevet valgstyret har forklart hva som har skjedd.

– Det viser seg at dette er en menneskelig feil som er gjort. Det har ikke vært ført over antall stemmer fra søndagen i manntallet. Dermed er det en glipp som har skjedd der, sier hun.

Elin Weggersrud

Ordfører Elin Weggersrud mener det ikke finnes grunnlag for omvalg. Hun ber opposisjonen lese Valgkomiteens brev der alt er forklart.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Det er mennesker som jobber med dette og det kan forekommer feil. Vi har systemer som fanger opp dette og valgresultater er da også riktig, understreker Weggersrud.

Siden antall stemmer sammenlignet med kryss i manntall, og at også valgprosenten stemmer med antall stemmer, mener hun at det ikke finnes noe grunnlag for å gå inn i en lang prosess som krever underkjennelse av valget.

Tror ikke på valgfusk

Opposisjonen og FrPs Vogt tror også at det har skjedd en glipp og at det ikke er valgfusk i Sande.

– Men vi har et system som er basert på tillit. Valgmateriell som er overlevert skal etter valgforskriften kvitteres ut. Det er det ikke gjort i dette tilfelle, sier han.

– Er det noe man må ha tillit til i et demokrati så er det valg.

Han tror heller ikke at et gjenvalg vil gi et annet valgresultat.

Frykter ikke omvalg

Sandes nye ordfører, Elin Weggersrud finnes ikke redd for et eventuelt omvalg.

– Overhodet ikke. Og om saken blir sendt til departementet, så er jeg sikker på at den blir godkjent der, sier hun.

Hun understreker også at det finnes systemer som finner slike feil, og det har også skjedd i dette tilfelle.

Kanskje departementet

Vogt mener at om valgstyret hatt orden i sysakene, så hadde de hatt kvitteringer å lagt fram, og så hadde ikke dette skjedd.

– Du sier det er systemer som fanger opp feil, men dette systemet ble ikke tatt tak i før opposisjonen fant feilen og tok tak i det. Først da ble det innkalt til et ekstraordinært styremøte. Protokollen hadde ikke registret dette. Det er klart at hvis du ser et avvik på over 200 stemmesedler så bør det ringe mer enn en halv kirkeklokke, sier han.

Elin Weggersrud repliserer at det ikke er 200 stemmer i manko.

– Alle stemmesedler er redegjort for, påpeker hun.

Venstres Per Martin Berg har allerede vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De skal ifølge Berg ha sagt at det hadde vært en interessant sak å se på.