Juger om kollisjoner og fettsugde lår

Kvinne fra Vestfold fettsugde lår og mage i Tunisia, men ville ikke ta regningen selv. Stadig flere forsøker å lure forsikringsselskapene.

Arrangert forsikringssvindel

LURERI: Her forsøkte noen å få penger fra Gjensidige etter å ha arrangert en trafikkulykke.

Foto: Gjensidige

– En kunde ble «akutt syk» i magen på ferie i Tunisia, og sa hun ble operert ved en privat klinikk som kostet 18.306 kroner, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Det kvinnen ikke fortalte forsikringsselskapet var at hun tidligere hadde vært til konsultasjon på en kosmetisk klinikk og skulle fettsuge mage, lår og korrigere plasseringen av navlen.

Hvert år avdekker forsikringsselskapene flere forsøk på svindel med skadeforsikring.

Arne Voll fra Gjensidige

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige

Foto: Gjensidige

Siden 2008 er det avdekket 6402 forsøk på svindel innenfor privat skadeforsikring, ifølge tall fra Finans Norge.

Fjoråret topper lista med 774 svindelforsøk eller drøyt 125 millioner kroner i avslåtte beløp.

Lar seg overraske

– I 2017 avdekket Gjensidige ti saker i Vestfold, og holdt tilbake erstatninger på fire millioner kroner, sier Voll.

Glenn Andre Moskvil har bakgrunn fra politiet og jobber som utreder. Han slutter ikke la seg overraske over folks dekkhistorier.

Glenn Andre Moskvil

Glenn Andre Moskvil jobber med å avdekke forsikringssvindel.

Foto: Gjensidige

– Det er bare fantasien som setter grenser. Alt fra direktører med millioninntekter til ungdom finnes i statistikken Jeg blir overrasket over hvor stor risiko folk er villige til å ta for relativt små beløp, sier Moskvil.

Høy risiko

Sanksjonene for forsikringssvindel kan være ubetinget fengselsstraff, som kan skape problemer med å komme inn på studier og hindre innreise til enkelte land.

– Veldig mange unge sender inn skader. Det skremmer meg at de ikke er klar over konsekvensene av å svindle, sier Moskvil.

I en av sakene ble det meldt inn skade på to biler som hadde kollidert. Begge partene hadde forsikring som var tegnet samme dag, og undersøkelser viste at begge bileierne kjente hverandre fra før.

De fleste sakene som avdekkes er innen reise, motorvogn, bygning og fritidsbåt.

Pynter på tall

En spørreundersøkelse Ipsos utførte for Gjensidige blant vestfoldinger viste i fjor at 12 prosent synes det var greit å plusse på noen ekstra kroner i skademeldingen.

– Tre prosent oppga at de hadde gjort dette, det blir jo noen tusen mennesker. Sakene vi har avdekket er nok bare toppen av isfjellet, sier Voll.

Klaus Martin Arnesen som er leder for utredningsavdelingen i DNB forsikring sier selskapet avslo skader for omkring 36 millioner kroner i fjor. Her ligger også avkortingssaker.

Kunder tar regningen

Arnesen sier krav etter brannskader er vanskelig å etterforske.

– Vi må naturligvis har klare bevis i saker der vi gir avslag eller politianmelder et forhold, og slik etterforskning generelt er ressurskrevende, sier han.

Resultatet av forsikringssvindel blir at kundene som fellesskap må ta «regningen», noe som medfører høyere forsikringspremier.