Jordskifteoverrettene forsvinner

1. januar forsvinner jordskifteoverrettene i Norge og blir en del av lagmannsrettene. Det betyr at Agder lagmannsrett blir eneste ankeinstans for dem som vil anke saker fra Vestfold jordskifterett. Tidligere har saker som har vært anket herfra blitt behandlet av enten en jordskifteoverrett eller Agder lagmannsrett. Rettssystemet blir dermed forenklet. Saker fra Svelvik og Sande vil bli behandlet av Borgarting lagmannsrett.