NRK Meny
Normal

Jernbaneutbyggingen kan bli forsinket

Tønsberg og Nøtterøy kommuner godtar ikke forslaget fra Bane NOR om hvor fremtidens jernbane bør gå. Denne uken møtes de til forhandlingsmøte. Blir de ikke enige kan planleggingen bli kraftig forsinket.

Et tog som kjører fra Tønsberg stasjon.

Vestfoldbanen går i dag i en sløyfe i Tønsberg sentrum, noe som skaper utfordringer for byutvikling og trafikken i Tønsberg sentrum. Hvor Vestfoldbanen skal gå i fremtiden er derimot kommunene og Bane NOR ikke enige om. Dermed kan planleggingen bli kraftig utsatt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg var jo så direkte at jeg kalte det et valg mellom pest eller kolera, sier ordfører Petter Berg i Tønsberg om da han så planforslaget fra Bane NOR første gang.

I likhet med sin kollega Roar Jonstang på Nøtterøy kunne han nærmest ikke tro det han så da planene ble presentert i begynnelsen av februar.

Traseforslag til jernbanestrekning Tønsberg-Nøtterøy

Bane NOR foreslår to alternative korridorer for jernbanen gjennom Tønsberg-regionen. Begge forslagene har møtt kraftig motstand fra både innbyggere og lokalpolitikere.

Foto: Bane Nor

Roar Jonstang

Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang (H), står hardt på at den såkalte Nøtterøy-korridoren må ut av planprogrammet til Bane NOR. Han mener alternativet vil få store negative konsekvenser for både Tønsberg og Nøtterøy.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det er spesielt Nøtterøy-korridoren som Solhaug og Bane NOR har måttet tåle mye kritikk for. Korridoren går gjennom Tønsberg sentrum, i bro over kanalen og inn i tunnel under Teieskogen.

Kritikerne mener korridoren vil dele byen i to og stenge havneområdet inne.

– Jeg forstår at en bane rett gjennom er et godt alternativ ut ifra jernbanefaglige vurderinger. Vi ser jo på konsekvensene for innbyggerne, byutvikling, kulturlandskap og for Tønsberg som sjøfartsby. De hensynene er så sterke at de rent jernbanefaglige argumentene må vike, sier Jonstang.

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR er glad for innspillene som har kommet, men sier de må ta hensyn til det som er mulig å få til.

– Vi ønsker en god dialog med kommunene, men vi må også være tydelige på hva vi mener er realistiske løsninger for jernbanen, sier Solhaug.

Krever utredning av Jarlsberg

Hanne Sophie Solhaug

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR sier de ønsker å være tydelig på hvilke alternativer som er realistiske. Bane NOR vil ikke utrede Jarlsberg-korridoren, men har derimot Nøtterøy-korridoren med i planprogrammet.

Foto: Hilde Lillejord / Bane NOR

Både kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen ber Bane NOR om å legge planene for Nøtterøy-korridoren nederst i skuffen. Samtidig ber de om at Jarlsberg-korridoren utredes.

Det sier Bane NOR nei til fordi de mener det alternativet ikke oppfyller bestillingen fra Stortinget.

– En løsning med sløyfa i Tønsberg gir både lenger reisetid og har store kostnader, noe som gjør at vi sier at den ikke er aktuell å ta med videre, sier Solhaug.

Hun vil likevel understreke at Bane NOR nå skal se på og vurdere de nesten 200 innspillene som har kommet inn under høringsperioden.

– Vi skal lytte til de innspillene vi har fått og vurdere hva vi kan ta med oss videre og dette arbeidet er vi ikke ferdig med, sier Solhaug.

Men tønsbergordføreren blir ikke beroliget av dette.

– Jeg skulle ønske at Bane NOR var litt mer lydhøre. Jeg trodde at en høringsperiode var ment som nettopp det, at man ikke skulle skyte ned alt som kom opp, men at man skulle lytte til innspillene, selv om de ikke er Bane NORs førstevalg, sier Petter Berg i Tønsberg.

– Vi skal være i dialog med kommunene i denne prosessen. Det blir både diskusjoner og dialog om hva som er viktig og nødvendig å få med videre, sier planleggingssjefen.

Kan bli betydelige forsinkelser

Bane NOR har som mål at de berørte kommunene skal ha vedtatt planprogrammet senest i månedsskifte august/september. Kun de færreste tror at den fristen holdes.

Denne uken møtes partene til forhandlingsmøte. Dersom uenigheten står fast uten særlige løsninger i sikte, kan kommunene be kommunalminister Jan Tore Sanner om å vurdere de ulike forslagene. Det håper Bane Nor å unngå.

– Vi ønsker at kommunen skal være planmyndighet. Det gir den beste forankringen og den beste prosessen for både kommunene og Bane Nor, sier Solhaug.

Dersom Sanner likevel må gripe inn er det høyst usikkert hvor lang tid prosessen vil ta.

– Ettersom det er enighet mellom kommunene og fylkeskommunen så vil ikke en eventuell forsinkelse bli skapt lokalt. Da er i det i så fall Bane NOR som skaper forsinkelsen. Så det står ikke på oss når det gjelder fremdrift, sier Petter Berg.

– Vi jobber for en rask fastsetting av planprogrammet og det ligger et ansvar hos både kommunene og Bane Nor for at den prosessen blir smidigst mulig, sier Solhaug.

Petter Berg

Ordfører i Tønsberg, Petter Berg (H), mener Bane NOR burde lytte mer til innspillene som har kommet i høringsperioden. Berg mener det er Bane NOR som skaper en eventuell forsinkelse i planarbeidet.

Foto: Henrik Bøe / NRK