Jernbaneplaner behandles politisk

Planprogrammet for et nytt dobbeltspor på jernbanen i Sandefjord og Larvik er nå sendt til kommunene for politisk behandling. I planprogrammet anbefaler Bane NOR hvilke korridorer som bør utredes videre. Saken skal trolig behandles av formannskapene i de to kommunene i desember, opplyser Bane NOR i en pressemelding.