Storaksjon mot ulovlig hummerfiske

Mange bruker sommerferien på å bryte regelverket.

Hans Beckmann og Martin Grove i Vestfold politidistrikrts politibåt.

Hans Beckmann (til venstre) og Martin Grove førte politibåten på storaksjonens andre dag.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I løpet av to dager har de seks politidistriktene fra Hordaland til svenskegrensa gjort 409 beslag av teiner og skrevet 322 anmeldelser i en storaksjon mot ulovlig hummerfiske. Politioverbetjent Thomas Lauritzen i Økokrim sier at det ulovlige hummerfisket øker i omfang i sommerferien.

– Det er både lokalbefolkning, tilreisende ferieturister og feriegjester uten kunnskaper og/eller respekt for regelverket som står bak.

På historisk lavmål

Hummerteiner

I slike teiner skal det ikke fanges hummer utenfor den tillatte fangstperioden.

Foto: Jørgen Eide / NRK

Økokrim ledet aksjonen, og i tillegg deltok blant annet Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens naturoppsyn. Bakgrunnen for aksjonen er den lave bestanden av hummer langs norskekysten.

– Bestanden er på et historisk lavmål, og tiltak som minstemål og fredningstid ser foreløpig ikke ut til å ha gitt den ønskede effekten, sier Lauritzen.

Han sier at Fiskeridirektoratet kjører en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere samtidig med aksjonen for å informere om hvilke regler som gjelder.

– Urettferdig

Politibåtførerne Hans Beckmann og Martin Grove ved Vestfold politidistrikt bemannet politibåten på aksjonens siste dag. Beckmann sier at ulovlig hummerfiske langs Vestfold-kysten er et stort problem.

– Hummeren er en knapp ressurs, og når noen få høster mye hummer ulovlig, blir det urettferdig overfor dem som vil fiske hummer på lovlig vis.

Les også:

Har beslaglagt 30 ulovlige teiner

Fant bare ulovlige hummerteiner

Teinene blir ødelagt

Grunnen til at antall anmeldelser ofte er lavere enn antall beslag, er at mange teiner ikke er merket. Dermed er det vanskelig å straffeforfølge alle. Men teinene sine får lovbryterne ikke tilbake, sier Beckmann.

– Teinene blir samlet sammen og destruert. Og det er viktig å understreke at det ikke blir fritt fram for ulovlig hummerfiske selv om denne aksjonen er over. En del av politibåtens oppgaver blir fortsatt å se etter ulovlig fiskeredskaper.

Reglene er klare

Og for ordens skyld - på kyststrekningen fra svenskegrensa til og med Sogn og Fjordane fylke er det bare tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember, kan man lese på Fiskeridirektoratets nettside .

Den nye politibåten til Vestfold politidistrikt

Den nye politibåten til Vestfold politidistrikt deltok i den omfattende aksjonen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK