Normal

Åpner hovedgården for allmennheten

Stamhusbesitter Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg og kona Caroline inviterer til fest og et innblikk i familiens historie.

Ekteparet Wedel Jarlsberg

Ekteparet Caroline og Nicolaus Wedel Jarlsberg ønsker over 100 barn velkommen til fest den 8. mai.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Rett utenfor Tønsberg ligger det et gult gods som har en helt spesiell tilknytning til Grunnloven.

Dette har vært hjemmet til en rekke krigere og diplomater, og nå bor etterkommeren Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg der med sin kone.

Historisk familietre

Det er ikke alle forunt å ha et eget våpenskjold. Det samme gjelder for så vidt å være i slekt med en greve, å kunne titulere seg som stamhusbesitter og å eie et gods som ble bygget i 1699. Men det gjør 40 år gamle Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg.

Nicolaus er den tolvte generasjonen på Jarlsberg hovedgård etter at han overtok i 1996.

– Familien har alltid en liten mann som vi kaller Wedel-mannen midt i skjoldet sitt. Denne mannen har en kardinalhatt som representerer familiens rolle som sendebud mellom konge og kirkemakt gjennom mange hundre år, forteller Nicolaus.

Han beskriver våpenskjoldet som tilhører slekten Wedel Jarlsberg. Et skjold som viser et tannhjul som etter hvert ble utvidet til å omslutte en halv eller mindre mannsskikkelse med avhuggede armer, kardinalhatt og kledd i frakk.

På skjoldet, som også henger over døra til familiens gravkammer ved Sem kirke, står det 'Recte faciendo nihil timeas' – 'Gjør rett, frykt intet'. Kanskje et passende slagord for en familie som Wedel Jarlsberg.

– Vi har hatt både kriger og diplomater om hverandre i familien, noen har revet ned og andre har bygget opp igjen, forklarer Nicolaus.

Nicolaus Wedel Jarlsberg

I 1996 overtok Nicolaus ansvaret som stamhusbesitter ved Jarlsberg hovedgård.

Foto: John-André Samuelsen / NRK


Les også:

Høyeste adelsbetegnelsen

Wedel er en gren av den nordtyske slekten von Wedel som kan føres helt tilbake til middelalderen.

Det var Gustav Wilhelm von Wedel (1641–1717) som tok med slekten fra Danmark til Norge. I 1681 ble han utnevnt til kommanderende general i Norge.

I 1683 kjøpte han godset Jarlsberg av kongens sønn, Ulrik Fredrik Gyldenløve.

– Gustav Wilhelm vant syv store slag for danskekongen og på bakgrunn av det skyldte kongehuset ham store summer, og han var høyt aktet, forteller Nicolaus.

Dermed ble han utnevnt til lensgreve av Jarlsberg i 1684, en tittel som hang høyt ifølge Nicolaus.

– Det er den høyeste tittelen en kan inneha innen adelen, forklarer han.

I ettertid har flere slektninger hatt fremtredende stillinger i det norske samfunnet, deriblant Herman Wedel Jarlsberg som kjempet for at Norge fikk sin egen Grunnlov i 1814.

Vanlig familieliv

Tilbake på Jarlsberg hovedgård har stamhusbesitter Nicolaus og kona Caroline valgt å restaurere og bevare godsets historiske ånd.

På veggene i den mørke tretrappen opp til Riddersalen henger det portretter av slekten. Noen har barokkstil med hvitt, krøllete hår og stramme dresser. Andre har blussende røde kinn og ballkjoler. Øynene ser på deg, uansett hvor du måtte befinne deg i rommet.

Videre opp i selve Riddersalen, som har danseplass nok til en hel danseskole, henger enda flere familiemalerier i tunge gullrammer bortover veggen.

– Jeg har aldri fokusert på at dette huset er mer spesielt enn andre hjem, her spiller ungene bordtennis om kveldene, sier Nicolaus og titter utover det store rommet.

Han understreker at hovedgården er et hjem og ikke et museum.

– Huset er til for å brukes, smiler han.

Caroline Wedel Jarlsberg

Caroline Wedel Jarlsberg er stamhusbesitter Carl Nicolaus Wedel Jarlsbergs kone.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Jeg har unngått media

Med bakgrunnshistorien som Nicolaus har, skulle en kanskje tro at han var mer fremtredende i lokalsamfunnet, men den gang ei.

– Jeg overtok hovedgården da jeg var relativ ung, og bestemte meg tidlig for å holde meg unna media, jeg var rett og slett ikke komfortabel med det, sier Nicolaus.

– Hvorfor har du valgt bort media?

– Med denne eiendommen følger det vel med en viss forventning fra media om at du stiller opp, men jeg føler at de fleste sakene de har hatt lyst til å lage om meg har vært uinteressante, forklarer Nicolaus.

Ifølge stamhusbesitteren blir han ofte spurt om hvor stort huset er, hvor mange rom det har og hvor mange bygg. Dette er faktaopplysninger som han selv mener er irrelevant for allmennheten.

Stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg forteller om hvorfor han har unngått media.

Helt siden han ble stamhusbesitter har han bevisst valgt å unngå media, her forteller Nicolaus Wedel Jarlsberg om hvorfor.

Inviterer til fest

I forbindelse med 200-årsjubileet til Grunnloven legger Nicolaus og kona vekk medieskyheten for en stund.

– Vi føler det er naturlig å åpne for allmennheten rundt jubileet, historien til mine forgjengere kan være til inspirasjon og et lokalt eksempel som levendegjør historien, forteller Nicolaus.

Derfor inviterer han og Caroline til en stor barnefest den 8. mai. 112 sjetteklassinger fra Vestfoldskolene vil delta.

I forkant av festen har ekteparet Wedel Jarlsberg og NRK bedt sjetteklassingene om bidrag i form av dikt, sanger, skuespill, dans, sketsjer, malerier og tegninger med inspirasjon fra nasjonalsangen.

– Det har vært veldig spennende å se hva barna har tenkt rundt dette temaet, og ikke minst om fremtiden, sier Nicolaus.

Han mener det er viktig at vi reflekterer mer rundt hvordan Norge har blitt et så godt land å leve i, og ikke minst hvordan vi kan bevare det slik.

Den store barnefesten streames direkte på NRK Vestfold sin nettside fra klokken 10:45 til 13:30 torsdag 8. mai.

Jarlsberg hovedgård

Den 8. mai blir borggården på Jarlsberg hovedgård fylt med feststemte sjetteklassinger.

Foto: John-André Samuelsen / NRK