Intet klart svar om spådamene

Larvik tingrett fikk intet klart svar om spåkonene og selskapet bak, da de tiltalte startet med sine forklaringer i dag. Fire menn står tiltalt for å ha jukset med fakturaer, skatt og avgifter.

Tarotkort

Fire menn står i Larvik tingrett tiltalt for å ha svindlet til seg millioner kroner, blant annet ved å betale spåkoner svart for arbeid de utførte for selskapet som de tiltale eide sammen.

Foto: GENE BLYTHE / AP

Alle de fire tiltalte erkjente seg ikke skyldig da rettssaken startet i Larvik tingrett i går. De fire, hvorav to er fra Vestfold, står tiltalt for å ha jukset til seg flere millioner kroner ved falske fakturaer, moms- og skattejuks. Selskapet de fire tiltalte eide sammen drev med spåtjenester på nett og telefon og påtalemyndigheten mener spåkonene ble betalt svart.

Les også:

Tok til tårene

I dag startet de tiltalte med sine forklaringer for retten. Den ene tiltalte, en mann fra Akershus, sa at han ikke hadde noe med betalingen til spåkonene å gjøre. Han kunne derfor ikke si noe om hvordan det ble gjort.

Han forklarte at han er økonomiutdannet og har vært ansatt i flere store selskaper, i tillegg til å starte og drifte egne selskaper. Under sin forklaring tok mannen til tårene da han fortalte om et stort arbeidspress i en periode. Dette arbeidspresset gjorde at mannen utviklet angst og i en periode klarte han ikke å delta i forretningsmøter. Dette var omtrent på samme tid hvor det oppstod gnisninger mellom de tiltalte om veien videre for spåselskapet. Tiltalte fortalte at det da ofte ble småkrangler mellom dem.

Hvitt eller svart

Aktor, politiadvokat Nina Aaskjær, bruke mye tid på å avklare hvem som hadde de ulike rollene i spåselskapet og hvordan tilknytningen til spåkonene var. Spesielt en e-post ble sentral i aktors utspørring. En e-post mellom de tiltalte som diskuterer om spåkonene skal lønnes svart eller hvitt. Den tiltalte Akershus-mannen sier han ikke husker hva bakgrunnen for e-postutvekslingen var, mens en av de tiltalte fra Vestfold mente å ikke huske e-posten i det hele tatt.

Vestfoldmannen bekreftet derimot at det ble tatt ut store kontantbeløp fra spåselskapet, men hva pengene ble brukt til kunne ikke mannen redegjøre for.

Lønn eller utbytte

Fakturaer, lønn og regninger i spåselskapet ble til daglig håndtert av den ene Vestfoldmannen som er tiltalt i saken. Enkelte år var resultatet i selskapet så godt at det var grunnlag for å ta ut utbytte. Vestfold-mannen innrømmet i retten i dag at det ble gjort ved å betale en faktura hver enkelt av de tiltalte. På aktors spørsmål sa mannen at det nok burde vært gjort på en annen måte, men han sa det ikke var en bevist handling for å unngå skattereglene.

– Det var en enkel måte å gjøre det på, sa mannen i retten.