Innfartsvei til Tønsberg stengt

Det var kø i Tønsberg første dag da en av innfartsveiene fra E18 til Tønsberg ble stengt. Men tirsdag morgen skal det bli bedre, lover Statens vegvesen.

Omkjøring 308

Veien mot Barkåker fra rundkjøringen ved Jarlsberg stenges i tre måneder.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Inn- og utfartsveien fra Gulli på E18 til Tønsberg blir berørt når Statens vegvesen skal bygge ny sykkel og gangsti på fylkesvei 308. Mandag morgen inntok gravemaskiner og lastebiler strekningen fra rundkjøringen ved Jarlsberg hovedgård og til Barkåker. Strekningen ble stengt for vanlig trafikk klokka 07.00.

Kø i morgenrushet

Det førte til køer på en av omkjøringsveiene, fordi all trafikk til Tønsberg fra E18 ble ledet inn ved Sem.

– Vi registrerte raskt at det ble opphoping av biler i sydgående felt ved Sem kirke og inn til Tønsberg, forteller Bent Abrahamsen i Statens vegvesen.

Han sier årsaken er at omkjøringen om Ås via Jarlsberggata og til Tønsberg ved en feil var teipet over. Det blir det ordnet opp i slik at morgenrushet tirsdag ikke blir rammet på samme måte.

– Da er begge avkjøringene åpne for fri ferdsel. Vi er daglig ute på anlegget for å se hvordan trafikken flyter og skal følge nøye med, sier Bent Abrahamsen.

Omkjøringen vil koste bilister som kommer nordfra på E 18 og skal til Tønsberg ekstra penger, fordi de må passere en bomstasjon på E18 før de kommer til Ås.

Omkjøring på 308

Ny sykkel- og gangsti bygges fra rundkjøringen ved Jarlsberg hovedgård til Barkåker.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Sikkerhet for anleggsarbeidere

Veistrekningen Jarlsberg hovedgård-Barkåker skal stenges i tre måneder for å sikre arbeiderne som skal bygge ny sykkelvei.

– Det er stor trafikk her og vi kan ikke «gamble» med sikkerheten til anleggsarbeiderne, sier Abrahamsen.

Stengingen gjør det også lettere å ta hensyn til dyrket mark, fordi anleggsmaskiner og utstyr trenger i mindre grad å være på jordene til Jarlsberg hovedgård.

Ved at vegen stenges i denne perioden, blir byggetiden kortere. Kortere byggetid gjør at sykkel- og gangstien blir ferdig sommeren 2016, ifølge Statens vegvesen flere måneder tidligere enn planlagt.