Ingen støtte for tap av innbyggere

Tjøme kommune mister mange innbyggere når Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned, men sentrale myndigheter gir ingen kompensasjon.

Ordfører Bente K. Bjerke ba om et møte med Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men de svarer at det ikke er grunnlag for dette.

Mågerø er den nest største arbeidsplassen i kommunen.