Ingen sandstrand til hytteeierne på Tjøme

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand, men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. Se TV-reportasje.

Konflikt om strandfylling

STRID: Kommunen krangler med fylkesmannen om å gi hytteeiere lov til å fylle ut eller etablere sandstrender

Ganske nylig vedtok lokalpolitikerne at 10 hytteeiere kunne utbedre eksisterende eller anlegge en ny strand.

Fylkesmannen overprøvde lokalpolitikerne og stanset samtlige vedtak.

– Enkelte steder vet vi at det er bløtbunnsområder og ålegrassenger med høy verdi og de er vi hos fylkesmannen satt til å ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaugland til NRK.

I tillegg legger de til grunn at naturmangfoldsloven har et føre-var-prinsipp.

Føler seg overkjørt

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild Einang en av politikerne som reagerer på avslaget fra fylkesmannen.

Arild Einang

Frp-politiker Arild Einang.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Som lokalpolitiker føler jeg meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar blir vi overstyrt av fylkesmannen og fylkeskommunen. Jeg lurer noen ganger på hvorfor jeg i det hele tatt er politiker, for det er akkurat det samme hva jeg mener, sier Einang til NRK.

–Ubetydelig inngrep

Einang mener også at inngrepet ikke ødelegger mye av naturmangfoldet.

– Vi har sett at de strendene som er pålagt sand, kan være gode fiskeområder etterpå, blant annet trives ørreten godt i denne sanden.

– Tviler du om fagfolkene hos fylkesmannen vet hva de driver med?

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er ubetydelige små områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stranden fordi det ikke er sand der fra før, da mener ikke naturen at det skal være sand der. Selv om sanden legges på, kan det bli dratt bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland hos Fylkesmannen i Vestfold.