Ingen løsning i Larvik

Det er fremdeles uklart hvem som skal ha ordførervervet i Larvik kommune. – Alle partiene har sine sonderinger, og det har vært stor møtevirksomhet og den vil fortsette, sier nåværende ordfører Rune Høiseth (AP). Heller ikke i Færder eller Holmestrand kommune er det klart hvem som overtar ordførerkjedet. I Holmestrand kan dette bli avklart søndag kveld.

Rune Høiseth
Foto: Lise Reng