Etterlyser bedre vern for hjemløse katter

Hun har brukt sommeren på å fange og avlive forvillede katter. Nå ønsker Heidi Reif en bedre oversikt over hvem som egentlig har ansvaret. – Ingen har det spesifikke ansvaret, sier Landbruksdepartementet.

Katt i bur

FELLER: Mattilsynet får stadig henvendelser fra privatpersoner som ønsker å låne feller.

Foto: Sissel Horn Stensrud

– Dette har vært en fæl sommer. En stor psykisk påkjenning. Hadde jeg visst hvor mye jobb det var hadde jeg nok ikke orket å starte på den.

Det sier Heidi Reif som i løpet av sommeren har fanget 19 hjemløse katter på sin eiendom i Stavern. Hun ønsker nå at politikerne kommer på banen for både å sikre et bedre system for hvem som skal ta seg av kattene, og hvordan en kan forhindre at så mange katter blir hjemløse og formerer seg.

Mattilsynet

I dag er det Mattilsynets ansvar å påse at syke og skadde katter, som ikke har noe hjem, blir avlivet. Men omfanget er så stort at de ikke har kapasitet til å hjelpe alle.

Kjersti Søli

TAKKNEMLIG FOR HJELP: Avdelingssjef i mattilsynet i Vestfold Kjersti Søli sier det er positivt at privatpersoner hjelper hjemløse katter.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Alle har en plikt til å hjelpe syke, skadde og hjelpeløse dyr. Det er veldig positivt at frivillige også engasjerer seg i dette, for vi ser at det er veldig mange katter som kommer i en situasjon hvor de blir forvillet, og ikke har noen til å ta vare på seg, sier avdelingssjef for Mattilsynet i Vestfold, Kjersti Søli.

Hun forteller at de stadig får henvendelser fra privatpersoner som ønsker feller som de kan sette ut i nabolaget for å fange villkatter.

Av de 21 kattene som ble fanget i Reifs nabolag, måtte 19 avlives som følge av sykdom og redsel for mennesker.

Landbruksdepartementet

Det er Landbruksdepartementet som har det øverste ansvaret for husdyrhold i Norge. Avdelingen for matpolitikk i departementet skriver følgende i en e-post til NRK:

«Det er ingen instans som spesifikt har ansvar for forvillede katter i Norge. I henhold til dyrevelferdsloven har enhver som påtreffer et åpenbart hjelpetrengende dyr, en plikt til å hjelpe dyret så langt man kan. I tilfeller der det omhandler et større antall katter som er utsatt for sult, tørst, sykdom eller skade har man plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet, så vil de vurdere den konkrete situasjonen og eventuelt iverksette tiltak».

Det er trolig bare en måte å få bukt med problemet på, og det er å sørge for at alle katter blir kastrert.

Søli i Mattilsynet oppfordrer derfor katteeiere å ta ansvar for å kastrere kattene sine, og også merke de godt slik at det er lett å finne eier dersom katten stikker av.

Hva tenker politikerne om et lovverk som sier at alle katteeiere er pliktig til å kastrere katten sin?

«Det foreligger ingen planer om å lovfeste et krav om at katteeiere må kastrere katten sin», skriver Landbruksdepartementet.