NRK Meny
Normal

Ingen flytting av losbordingsfeltet i Oslofjorden

Losbordingsfeltet blir ved Store Færder.

Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen besøkte Sandefjord lørdag for å offentliggjøre avgjørelsen om losbordingsfeltet.

Foto: Frp

– Vi gjorde en vurdering av hvilke kostnadsbesparelser det var i forhold til hvilken miljø- og sikkerhetsrisiko det vil utgjøre, og vi fant ut at det var fornuftig å beholde det der det er. Det er det beste for miljøet og sikkerheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

I fjor ble Kystverket bedt om å utrede om et eventuelt nytt bordingsfelt skulle legges til området ved Bastøy. Deres anbefaling var å opprette to nye losbordingsfelt i Ringshaugbukta utenfor Tønsberg. De mener skipsnæringa da ville kunne spart utgifter til los fordi losingstida ville gått ned, samtidig som sikkerheten ville kunne opprettholdes.

Mot faglige råd

Men det har vært opp til Samferdselsdepartementet å bestemme hvor losbordingfeltet skal ligge. Og lørdag ble det altså kjent at de har bestemt seg for å la det bli der det er.

– Hvorfor går dere mot Kystverkets anbefaling?

– Det er kanskje litt mer penger å spare på å flytte det lenger inn i fjorden, og det ville betydd at skipsfarten ville kunne fått lavere kostnader. Men i forhold til de bekymringene som var lokalt med tanke på at det er nasjonalparker i skjærgården, at det ville betydd flere og større skip lenger inn i fjorden og i trangere farvann, så vurderte vi at økonomien ikke skulle seire i denne situasjonen. Det er miljøet og sikkerheten som er det viktigste.

Skal se på dagens system

Arve Dimmen, avdelingsdirektør i Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket, sier i en kort kommentar til NRK at de nå er glade for at en beslutning er tatt slik at de kan planlegge aktiviteten videre ut ifra det.

Samferdselsdepartementet mener altså at losbordingsfeltet ved Store Færder fungerer tilfredsstillende for skipstrafikken i Oslofjorden. Likevel skal de se på om dagens system er godt nok, og om det er mulig å få det billigere.