Influensasituasjonen er stabil

Det registreres fortsatt noen få nye tilfeller av svineinfluensa på Brunstad i Stokke. Det er også registrert noen spredte tilfeller av influensa på andre flyktningmottak, men fylkeslegen mener at det ikke er behov for at andre kommuner i Vestfold innfører særlige smitteverntiltak, melder Vestfold Fylkeskommune.