NRK Meny
Normal

260 kilo med død fisk

Fylkesmannen i Vestfold advarer mot å spise fisk fra elvene som ble forurenset etter plastbrannen i Re forrige uke.

Død fisk i Dalselva etter brann

Død fisk i Dalselva i Re kommune etter plastbrannen hos Revac AS forrige uke. Nå advarer Fylkesmannen om å spise eventuell fisk som fortsatt lever.

Foto: Rune Christoffer Holm

Vannprøver som er tatt viser svært høye verdier av blant annet tungmetaller som kvikksølv og kobber, skriver Fylkesmannen i Vestfold i en pressemelding.

Derfor advarer Fylkesmannen mot å spise fisk fra Bjunebekken, Dalselva, Vesleelva nedstrøms brannstedet, Storelva sør for Bjune og Aulielva.

Les også:

Publikum blir informert om dette gjennom informasjonstavler ved fiskeplasser og andre steder langs elvene hvor folk ferdes med kano og båt. Bading er heller ikke anbefalt inntil videre.

De husstandene som har drikkevannskilder i nærheten av vassdraget blir fulgt opp av Tønsberg og Re kommuner.

Det vil fortløpende bli vurdert av disse om det er behov for tilkjøring av vann.

260 kilo med død fisk er hittil plukket opp av Dalselva og Storelva i Re kommune.

– Ikke bruk i jordbruket

Vann fra vassdraget kan ikke benyttes til vanning av jordbruksarealer, skriver Fylkesmannen videre.

Det forurensede vannet er i ferd med å renne ut i Byfjorden i Tønsberg. Hvilke konsekvenser dette kan få for livet i fjorden, vet ikke Fylkesmannen, men det vil bli utført analyser for å få kunnskap om dette.

På grunn av dette ber Fylkesmannen og Mattilsynet folk om å være forsiktige med å spise blåskjell og østers som er plukket i nærområdene til Aulielvas munning i Byfjorden og Vestfjorden.

Grunnen til dette er at blåskjell og østers suger til seg de tungmetallene som elva er forurenset av.

brannstedet har Revac AS gjennomført tiltak som forhindrer at det kommer ytterligere utslipp til vassdraget. Re kommune har tilført rent vann i Bjunebekken/Dalselva/Vesleelva for å bedre situasjonen i denne bekken.