Ikke sikret godt nok

Statens vegvesen innrømer at sikringen av Hanekleivtunnelen i Vestfold ikke har vært god nok.

Hanekleivtunnelen på E18
Foto: Tunheim, Ivar Jon / SCANPIX

Rett etter klokken 23 første juledag raste 200 kubikkmeter steinmasser ned inne i den sørgående tunnelen.

Over 25 meter av veibanen i den 1,7 kilometer lange tunnelen ble dekket med opptil tre meter med steinmasser. Bilister som kjørte på strekningen forteller at de måtte bråstoppe fordi raset gikk rett foran bilen deres.

Disriktssjef i Statens Vegvesen i Vestfold,Roar Gärtner
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

  

20000 biler kjører gjennom tunnelen hver dag.

Porøs sandstein

Store deler av Hanekleivtunnelen, som åpnet i 2001, består av sandstein som er svært porøs. Det har fått geologiske eksperter til å fastslå at noen ikke har gjort jobben sin, men det tilbakeviser vegvesenet. 

- Etter vår mening har det ikke vært gjort noen feil. Det har vært sikret etter anvisning av geologer, og vi har tatt de nødvendige forholdsregler som vi skal. Samtidig er det klart at sikringen ikke har vært god nok når det nå har gått et ras, sier distriktsveisjef Roar Gärtner Statens Vegvesen.

- Burde dere ha gjort enda bedre undersøkeler før dere bygde tunnelen?

- Jeg tror ikke det er mulig å bygge 100 prosent sikkerhet, men vi gjør det vi kan for å bygge sikre tunneler. Nå skal vi gå  gjennom alt det vi har av materiale for å se om noe kunne vært gjort anderledes. Alt som er gjort er godt dokumentert og arbeidet er allerede satt i gang.

- Kan det gå ras i de andre tunnelene som er bygget på E18?

- Vi har hatt en gjennomgang av de andre tunnelene og kan ikke se at vi har tilsvarende forhold i de andre tunnelene.

Fjerner raset 

Hanekleivtunnelen er sperret
Foto: Freddy Samson Fagergheim / NRK

Statens vegvesen skal onsdag gjøre en risikovurdering slik at arbeidet med å fjerne massene kan starte.

- Det er viktig at det er sikkert for de mannskapene som skal rydde tunnelen før det arbeidet kan starte. Vi har fått tak i maskiner med lange armer, men vi klarer nok ikke å rydde alt uten samtidig å sikre i tunneltaket.

Det er fremdeles usikkert om noen ble tatt av raset.

- Ingen ting tyder på at det er noen som er tatt, men sikker kanj vi ikke være.

Trafikken på E18 blir nå ledet gjennom den nordgående tunnelen.