NRK Meny

Ikke mobbeombud nå

Politikerne utsatte i går en sak om innføring av mobbeombud i videregående opplæring. Fylkestinget har tidligere vedtatt at opprettelse av mobbeombud skulle utredes, og under hovedutvalgets møte i går ble det lagt fram innstilling der fylkesrådmannen gikk mot etablering av et mobbeombud. Utvalgsleder Frode Hestnes fra Frp sier at hovedutvalget ønsker mer kunnskap om en slik ordning før de fatter noe vedtak.