Ikke flere voldtekter

Ett år med voldtektsmottak i Vestfold har ikke ført til flere anmeldelser.

1. mars i fjor startet arbeidet til det ambulerende voldtektsmottaket (SO-teamet) i Vestfold. Etter ett års drift har teamet jobbet med 38 saker. Det innebærer at mottaket ikke har medført flere anmeldelser. Brukerne av mottaket er fornøyd med hjelpen de har fått.

SO-teamet samarbeider tett med politiet og er organisert på den måten at sykepleiere med spesialkompetanse rykker ut til pasienten ved ett overgrep. Teamet er på plass innen en time ved en hendelse.

 - Totalt i fjor mottok politiet 38 anmeldelser av seksuelle overgrep forteller visepolitimester Steinar Kaasa. 25 personer valgte å anmelde saken. 

Evalueringen utført av Fylkesmannen i Vestfold har vist at brukerne av tilbudet har vært svært fornøyd med mottakelsen og hjelpen de har fått.

- Vi anbefaler at prøveprosjektet videreføres, sier prosjektleder Linda Mølgaard Gustavsen. Saken skal behandles i KS i juni, og der blir SO-teamet trolig etablert som en fast instans.