Likevel ikke fiskeforbud i Selvikselva

Det blir ikke fiskeforbud i deler av Selvikselva slik Sande kommune har ønsket seg i forbindelse med utbyggingsplanen for båthavn på Nordre Jarlsberg brygge.

Sjøørret
Foto: Kjartan Trana / NRK

Årsaken er at kommunen ikke har myndighet til å fastsette fredningssoner og fisketider i elva.

Sande kommune ønsket å forby all fiske i delen av Selvikselva som grenser til den planlagte bebyggelsen for båthavn på Nordre Jarlsberg brygge.

Planen var at det i perioden 1. september til 31. desember skulle totalfredes.

På den måten skulle de verne om sjøørretbestanden i elva. Men fredningssoner og fisketider er det kun Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen som har myndighet til å bestemme.

Selv om det ikke vil bli noe fiskeforbud med det første, sier Prosjektleder i Sande kommune, Tor Birger Leegaard, at et forbud i framtiden vil være svært viktig, og at saken derfor vil bli tatt videre.

Landbruksdirektør i Vestfold kommune Olav Sandlund, sier at det også i framtiden ikke uten videre vil bli gitt tillatelse for et fiskeforbud.