– Stråleundersøkelser er bortkasta penger

– Kommunen bør kartlegge hvor mye stråling barn blir utsatt for på skolen og i barnehagen, mener Miljøpartiet de grønne. – Unødvendig bruk av penger, sier Statens strålevern.

Strålingsmåler

VIL HA MÅLINGER: Mens Miljøpartiet de grønne frykter for barn og unges helse som følge av stråling fra ny teknologi, mener Statens strålevern at det ikke er grunn til bekymring.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

I går skrev NRK at Miljøpartiet de grønne i Tønsberg (MGD) ønsker at kommunen skal undersøke hvor mye stråling barn og unge blir utsatt for i skoler og barnehager.

Ingen grunn til frykt

Odd-Erik Helgesen (MGD) mener nordmenn blir utsatt for langt mer stråling enn hva de har godt av. Statens strålevern sier de har god kontroll over stråleverdiene.

Lars Klæboe

VIL BEROLIGE: Fagdirektør i Statens strålevern, Lars Klæboe, mener det ikke er grunn til å frykte for strålingen som vi utsettes for til daglig.

Foto: Statens strålevern

– Vi får flere henvendelser i uka fra personer som er bekymret for stråling, spesielt fra trådløse nettverk. Vi kan berolige dem med at dette er en av kildene som avgir minst stråling, forklarer fagdirektør i Statens strålevern, Lars Klæboe.

Klæboe mener det vil være bortkastede penger dersom kommunen skal kartlegge strålingen i skoler og barnehager, slik Miljøpartiet ønsker.

– Vi har veldig god kontroll på de ulike kildene, vi vet hvor mye de stråler og hvilken effekt de har på kroppen. De svake kildene som det er snakk om her, er ikke helseskadelige i det hele tatt. De bør heller bruke penger på noe mer nyttig.

Frankrike har WiFi-forbud

Helgesen påstår at Norge godtar hundre ganger så mye stråling som de gjør i Russland. Dette setter han spørsmålstegn ved, det samme gjør Klæboe i Statens strålevern.

– Det er en vanlig misforståelse. Norge har ikke høyere grenser enn hva de fleste andre vestlige land har. De mengdene vi godtar er så små, at de ikke vil gjøre skade på mennesker, sier Klæboe.

Odd-Erik Helgesen

BEKYMRET: Odd-Erik Helgesen (MGD) frykter at folk blir utsatt for unødvendig mye stråling, og fester ikke lit til grenseverdiene som Statens strålevern bestemmer.

Foto: Linn Udnes / NRK

Helgesen viser til at andre land har gått inn for langt strengere lover rundt stråling fra ny teknologi.

– I Frankrike har de vedtatt forbud av WiFi på skoler og i barnehager, det bør vi tenke på her i Norge også, mener Helgesen.

Dette mener Klæboe er unødvendig i Norge, med tanke på hvor lite stråling trådløse nettverk avgir. Helgesen ønsker at folk skal utføre målinger i egne hjem, og deretter ta egne avgjørelser når det gjelder stråling.