I gang med gransking

Skal komme til bunns i påstander om kritikkverdige forhold ved byggesaksavdelingen i Tjøme kommune.

Brøtsøbrua

GRANSKER: Det er revisjonsfirmaet BDO som gransker byggesaksavdelingen i Tjøme kommune.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det er kjent at det mulig har vært kritikkverdige forhold knyttet til kommunens byggesaksbehandling. Også forhold som i ytterste konsekvens kan være korrupsjonslignende, sier kommunens advokat, Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma.

Nå er den formelle granskingen av byggesaksavdelingen i gang.

Bakgrunnen er blant annet at hytteeiere har reagert på saksbehandlingen i kommunen. Gjennom publikum og media har det kommet frem flere eksempler på forhold som kan være kritikkverdige.

– Dette er forhold det er viktig å få avklart riktigheten av, og det er det som nå blir gjort, sier Heggøy.

Skal kontakte relevante kilder

Revisjonsfirmaet BDO, som gjennomfører granskingen, ønsker ikke å kommentere saken.

I en pressemelding fra kommunen heter det at det skal gjennomføres en uavhengig undersøkelse, og at granskerne står fritt til å kontakte personer som oppfattes som relevante informasjonsbærere.

– Det vil bli nødvendig med både skriftlig og muntlig informasjonsinnhenting. Blant annet gjennom intervjuer med ansatte i kommunen og personer som ikke er ansatte i kommunen, forklarer advokaten.

Personer som har opplysninger skal også kunne kontakte granskerne.

Den endelige rapporten skal blant annet gi svar på om byggesakslederen i kommunen, som tidligere har vært suspendert, men nå jobber med andre oppgaver, var habil til å behandle søknader fra et arkitektfirma der han jobbet tidligere.

I det samme firmaet jobber i dag den tidligere byggesakslederen i Tjøme kommune.

Den nåværende lederen sier han imøteser granskingen, men utover det ønsker ingen av de to å kommentere saken.

Ønsker ro

Heggøy forteller at kommunen ønsker at den endelige rapporten skal være klar innen 15. september.

– Så håper vi at granskerne får ro til å jobbe seg gjennom saken, og at vi får en rapport som vi kan behandle på en skikkelig måte.