NRK Meny
Normal

Hva skal skje med «Hundremeterskogen»?

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø sendte saken videre til mekling.

Hundremeterskogen

Området blir brukt som lekeplass og rekreasjonsområde hevder naboene. Kommunen mener området ligger brakk og brukes som fyllplass for hageavfall.

Foto: Mathilde Torsøe

Debatten rundt friområdet Ulvika, også kjent som Hundremeterskogen, i Tønsberg raser. Beboere i området rundt vil beholde de grønne lungene, mens grunneieren ønsker å legge til rette for nye eneboliger.

Debatten gikk heller ikke rolig for seg da den var ble behandlet i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø.

Både Helene Nygård (H) og Unni Hansson (Frp) ga uttrykk for at dette var en vanskelig sak å behandle, ettersom få av representantene fra utvalget hadde besøkt Ulvika i forkant av voteringen.

Flere, blant annet nestleder Erik Andersen (Frp), satte spørsmålstegn ved hvorfor saken ikke kunne bli behandlet på et lavere nivå, mellom Tønsberg kommune og utbyggeren.

– Jeg hadde helst sett at vi ikke hadde hatt saken her. Etter min mening er den så liten at den ikke hører hjemme her, sa Andersen fra talerstolen.

Les også:

Enstemmig vedtak

Mens andre, som Øyvind Hunskaar (Sp), mente det var helt på sin plass at saken ble behandlet i hovedutvalget.

Kåre Pettersen

Pettersen syntes det er synd at kommunen og utbygger ikke har klart å komme til en løsning.

– Når jeg hørte spørsmålsrunden så er det noen som er veldig forvirret, mens andre syntes det er en tøff sak å ta stilling til. Det er jo det som er politikken. Det er ikke fag, men politikk som skal veie disse forholdene, forklarte han fra talerstolen.

Da saken kom til votering, ble den allikevel enstemmig sendt videre til mekling.

Blir meklingssak

Lederen av hovedutvalget, Kåre Pettersen (V), mener saken er av en prinsipiell karakter.

– Her tar man et område som er avsatt til friområde i en reguleringsplan, uten at man kommer med erstatningsareal for barn og unge. Det er det de rikspolitiske retningslinjene legger opp til. For meg ble det helt avgjørende her, at man ikke kommer opp med alternative arealer, sier Pettersen til NRK.no.

– Hva tror du skjer videre med denne saken?

– I og med det foreligger innsigelser, både fra fylkeskommunen og fra Fylkesmannen, så blir det jo en meklingssak ut av dette, forklarer Pettersen.

Han syntes det er kjedelig at kommunen og utbygger ikke har klart å komme til en løsning.

– Det er nettopp denne typen saker vi hadde håpet kunne løses i kommunene selv, sier Pettersen.

Ta vare på grøntområder

Naboer til Ulvika

Liselotte Aune Lee har vært på befaring i området, sammen med nabo Geir Kåsa (t.v.) og Ulf Bjerke.

Foto: Mathilde Torsøe

Han får støtte fra Liselotte Aune Lee (Ap). Hun hadde vært på befaring i Ulvika, og var godt fornøyd med dagens utfall.

– Det var en lang og opphetet debatt med mange synspunkter. Jeg er veldig glad for det utfallet som saken fikk til slutt, det var jeg ikke trygg på underveis, forteller hun.

– Hva er dine beste argumenter for å bevare området?

– For meg er det viktigste å tenke på barn og unge sine interesser på Tolvsrød. De har veldig få sånne områder hvor man kan leke fritt. Jeg syntes det er viktig at vi tar vare på de grøntområdene vi har, så lenge vi kan.