NRK Meny
Normal

Dette betyr den gule stripa

En gul stripe males nå på venstre side inn mot midtdelet mellom kjørebanene på noen motorveier. Men ikke over alt og ikke helt konsekvent.

Uvanlig merking

På E18 ved Solum i Holmestrand er det bare gul stripe mot midten i nordgående kjørebane.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Den inkonsekvente oppmerkingen opphører ikke før om fire år.

Nye regler

Det er innføret nye regler som skal gjøre veimerkingen mer konsekvent, men de nye reglene er ikke gjort offentlig kjent. Folk må bare forholde seg til variasjoner mellom gule og hvite striper en del steder.

Heretter skal alle bilister få gul veimerking på venstre side i kjøreretningen. På tofelts veier er det fra før gul merking som skiller kjørefeltene, mens det på motorveier med én kjørebane og flere felt i hver retning, har det vært forskjellig oppmerking.

Noen steder er det gult mot midten, andre steder hvit stripe mot midten.

Merking av motorvei

Vegdirektoratet har laget tegninger av hvordan merkingen skal være.

Foto: Illustrasjon: Vegdirektoratet
Ny veimerking

Skisse fra Vegdirektoratet.

Foto: Illustrasjon: Vegdirektoratet

Normalbestemmelser har ikke vært helt entydige. Det har ført til at det i vegvesenets regioner har vært forskjellig tolkning av bestemmelsene. Dermed har også merkingen blitt forskjellig.

Måtte rydde opp i regelverket

– Dette måtte vi gjøre noe med, så vi har ryddet opp i reglene og laget et konsekvent system for hvordan det skal være, sier senioringeniør Bjørn Skår i Vegdirektoratet.

– Nå har det blitt slik at alle bilister skal ha gul stripe på venstre i kjøreretningen, også inn mot midtdeleren på flerfeltsveier, forklarer Skår.

Norge skiller seg ut med gul oppmerking på veien. Skår sier det for en del år siden var planer om å gå over til hvit oppmerking over alt, slik det er i de fleste andre europeiske land, og det ble argumentert med at hvit var mer synlig enn gult.

– Forslaget møtte sterk motstand i mange trafikkmiljøer da det var ute på høring. Gult ble beholdt og nå er det også utviklet gulfarger som tilfredsstiller bilistenes krav til synlighet, forteller Skår.

Det er et nasjonalt prøvefelt for slike farger på FV40 i Lågendalen.

Bjørn Skår

Bjørn Skår i Vegdirektoratet jobber med vegmerking og har ansvar for et testområde i Lågendalen. - Vi måtte rydde opp i regelverket, sier han.

Foto: Yngve Tørrestad (montasje) / NRK

– Dette er veldig bra

– Det blir veldig bra at det nå blir en konsekvent i oppmerkingen på veien, sier Svein Ellingsen, som er trafikklærer ved Sandefjord trafikkskole.

– Nå blir det slik at vi alltid kan si til elevene at den gule veimerkingen betyr at det er motgående trafikk på den andre siden av merkingen. Dette er likevel litt komplisert for enkelte, fordi det ikke er slik i andre land. Det må vi presisere overfor elevene våre, sier Ellingsen.

Bare gult den ene veien

I løpet av fire år skal de nye reglene være fulgt opp.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skal også hindre trafikk i feil kjøreretning

Skår sier det er eksempler på at folk har kommet seg ut på motorveier i motsatt kjøreretning.

– Med den gule stripa kan alle forholde seg til at den skal være på venstre side av kjøreretningen, forklarer Skår.

Men det er bare på noen få strekninger det nå er gul stripe inn mot midten av motorveiene. På flere veistrekninger er det gult i noen kilometer, og så er det hvit igjen. Dette er en overgang.

Det er bare der det er behov for å merke det nå blir malt gult. Den nye E18 mellom Sky i Larvik og Telemark-grensa ved Langangen som åpner 6. juni, har fått gul oppmerking etter de nye reglene.

Også de nyasfalterte strekningene ellers på E18 i Vestfold har fått gul stripe mot midten, men det blir en del inkonsekvens i overgangsfasen.

– De nye reglene ble gjeldende fra 1. januar i år og det er 670 km motorvei og 500 på- og avkjøringsramper som må merkes om. Regionene må gjøre dette innen fire år.

Ny merking ferdig

Slik skal det bli. E18 ved Bergsenga i Sande er merket ferdig.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK