NRK Meny
Normal

Høyre: Kårstein Eidem Løvaas

Høyre vil gjøre det lettere og billigere å velge kollektivt framfor bil. Men bilen vil være en naturlig del av bybildet i mange år framover, sier førstekandidat i Vestfold Høyre, Kårstein Eidem Løvaas.

Pressebilde Kårstein Eidem Løvås

Kårstein Eidem Løvaas er førstekandidat for Høyre i Vestfold. Han er 49 år gammel og bor på Føynland på Nøtterøy.

Foto: Stortinget

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Jeg er glad for at Bane NOR har endret på rekkefølgen i planleggingsarbeidet og på den måten sørger for at vi ikke får forsinkelser i prosjektet. Nå planlegges de sydligste delene av banen først, og det gir tid til å finne gode løsninger mellom Tønsberg og Stokke. Her har et samlet lokaldemokrati sagt tydelig fra hva de mener, og at Færder, Tønsberg, Sandefjord og Vestfold fylkeskommune nærmest tverrpolitisk er samkjørte veier tungt. Vi ser at lokaldemokratiet i andre byer i Norge, for eksempel Hamar, blir lyttet til og jeg er trygg på at kommunene, staten og Bane NOR sammen finner gode løsninger også gjennom Norges eldste by. Jernbanebygging setter spor, men det er også slik at vi bygger for 50-100 år og det perspektivet må vi ha med oss.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Vestfold Høyre har fått fullt gjennomslag for å sørge for at Torp får rettferdige rammevilkår. Først fikk vi vedtak på Høyres landsmøte, deretter ble det tatt inn i Nasjonal Transportplan og vedtatt av Stortinget. I fremtiden skal Torp ha samme rammevilkår som Avinors flyplasser, og det er kanskje Vestfold Høyres største seier i denne perioden, sammen med at det legges til rette for utvidelse av Byvekstavtaler.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Hvis Buskerud ombestemmer seg og ønsker å slå seg sammen med Telemark og Vestfold vil vi ta imot dem med åpne armer. Det må likevel pekes på at det i så fall må et nytt Stortingsvedtak til, så det er en lang vei å gå.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Det er et viktig poeng at vi ikke må gjøre hverdagen vanskelig for folk. Vi skal ikke innføre forbud og restriksjoner uten at det finnes gode alternative løsninger. Vestfold ligger nå godt an til å kunne inkluderes i Byvekstavtalene, noe som vil gi oss betydelige ressurser til å videreutvikle kollektivt, og finne gode løsninger for byene i Vestfold. Høyre vet at privatbilen kommer til å være en del av løsningen i mange, mange år – derfor er det også viktig at vi fortsetter å satse på null- og lavutslippsbiler, og gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlige løsninger. Jeg tror altfor mange politikere har for sterkt fokus på at det skal være vanskelig å kjøre bil, jeg har mer tro på at vi skal gjøre det lettere og rimeligere å la være.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Vi snakker ofte om velferden vår. Altså, god eldreomsorg, gode skoler, trygge nærmiljø og små forskjeller. Grunnlaget for velferden er at vi skaper verdier som vi kan dele. Det betyr at det viktigste for Vestfold er at vi fortsetter å legge til rette for næringsliv, slik at vi har en jobb å gå til og at vi skaper verdier som kommer alle til gode. Sysselsettingen øker, arbeidsløsheten går ned og du og jeg får det stadig bedre. Denne utviklingen må vi sørge for at fortsetter, og da er vilkårene for næringslivet det viktigste.