NRK Meny
Normal

Høyre vil redusere NAV-støtten

Horten Høyre støttet kommuneadministrasjonens forslag om å redusere de laveste satsene til NAV med 2000 kroner i måneden.

Børre Jacobsen
Foto: Lina Gaganis

– Vi ønsker ikke at folk skal gå på passive ytelser, vi ønsker at folk skal være i jobb og greie seg selv. Det er viktig for helse og trivsel at du er i jobb og viser at du bidrar, sier Jan-Petter Krüger i Horten og Borre Høyre.

Han mener at ved å senke satsene vil folk motiveres til å gå ut i arbeid fremfor å søke om støtte fra NAV. Han understreker at et eventuelt vedtak kun vil ramme en liten gruppe, nemlig de enslige og unge som ikke forsørger barn.

– Det skal være litt vanskeligere for gruppen det er snakk om å velge NAV. Man ønsker ikke at folk skal gå på en passiv stønad, man ønsker at folk skal jobbe.

– Uverdig

Alf Henriksen i Rødt mener Høyre prøver å senke sosialhjelpsatsene så mye at ingen ønsker å få støtte.

– Det blir å bruke pisk i stedet for gulrot. Vi foreslår at NAV heller skal bedre arbeidet med å få folk ut i jobb, fremfor å kutte satsene.

Høyre brukte som argument at man med de nye satsene lettere vil kunne luke ut de personene som velger å misbruke systemet. Det mener Henriksen blir et feil premiss å bruke i denne saken.

– Det blir å mistenkeliggjøre sosialhjelpmottakere. Vi vet dessuten at selv om 5500 kroner i måneden er laveste sats så kan saksbehandlerne gå under dette beløpet. Da blir et vedtak om lavere minstesats for meg unødvendig.

– Det er uverdig og det er et stygt signal fra Høyre, sier Henriksen

Vedtaket om å senke de laveste satsene ble utsatt i mandagens kommunestyremøte.