Høyesterett sa ja

Høyesterett vil behandle saken til en mann som er dømt for grov vold mot to personer i Tønsberg, januar 2013. Mannen ble i tingretten dømt til tre års ubetinget og åtte måneders betinget fengsel. Han ble også dømt til å betale totalt 372 524 kroner i oppreisning og erstatning til de to. Han anket til lagmannsretten, som avviste anken. Nå har imidlertid Høyesterett bestemt at straffeutmålingen skal behandles på nytt.